Provincie bestudeert aanleg fietsbrug voor veiligere en vlottere F31-fietssnelweg - Brugge

20/06/2019
Op donderdag 20 juni keurde de provincieraad het bestek voor de aanstelling van een studiebureau voor de bouw van een fietsbrug in Brugge, op de fietssnelweg F31 in de Kolvestraat, goed.

Momenteel komt het fietsverkeer van de F31 samen met het gemotoriseerd verkeer in de Kolvestraat die leidt naar de industrieterreinen Blauwe Toren en Herdersbrug. Dat zorgt enerzijds voor tijdsverlies bij de fietsers die de straat moet dwarsen en voor onveilige situaties.

Het is de bedoeling om de oversteek conflictvrij te maken door middel van een fietsbrug zodat er een veilige verbinding ontstaat tussen Zeveneke en het fietspad aan de overkant.

Voor de realisatie zal een studiebureau aangesteld worden met als doel de oversteek zo goed mogelijk aan te sluiten op het bestaande fietsnet. De werken zelf worden geraamd op 1,5 miljoen euro. De realisatie van de fietsbrug wordt voorzien in 2022.