Wie is Bart?

In een warm landbouwgezin werd ik op 21 maart 1967 geboren. Landbouw zit in mijn genen. Ik heb mijn hele jeugd op de boerderij doorgebracht en was ongelofelijk trots op het melkveebedrijf van mijn ouders. Ook Torhout is een belangrijk ankerpunt. Ik woon er al mijn volledige leven en voel me er heel erg 'thuis'.

Na het doorlopen van de middelbare school in het Sint-Jozef-College behaalde ik een licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vervolgens ging ik aan de slag als advocaat.

In 1987 werd ik lid van CVP (nu cd&v). Pas in 1994 zette ik mijn eerste stappen in de actieve politiek. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werd ik meteen verkozen tot gemeenteraadslid van de stad Torhout. Een functie die ik tot op vandaag met veel passie en goesting invul. Vanaf 2001 werd ik er ook schepen bevoegd voor onder meer ruimtelijke ordening, mobiliteit en lokale economie.

In 2006 maakte ik de overstap naar het provinciale niveau. Ik werd Gedeputeerde voor de Provincie West-Vlaanderen bevoegd voor land- en tuinbouw, integraal waterbeleid, milieuvergunningen, landinrichting, zeevisserij en personeel. Ook na de provincieraadsverkiezingen van 2012 en 2018 mocht ik dit belangrijk mandaat verder invullen.

Op vandaag ben ik eerste Gedeputeerde bevoegd voor bestuurlijke organisatie en communicatie, land- en tuinbouw, plattelands- en dorpenbeleid, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, zeevisserij, patrimoniale en juridische aangelegenheden, erediensten en centra voor morele dienstverlening. Daarnaast ben ik sinds 2012 voorzitter van INAGRO. Een provinciaal agentschap met als belangrijkste doelstelling land- en tuinbouwers te ondersteunen met kennisoverdracht en innovatie. Daarnaast ben ik voorzitter van de VZW UNIE-K voor personen met een meervoudige beperking en het Regionaal Landschap Houtland & Polders.

Back To Top