Provincie West-Vlaanderen rondt ingrijpende rioleringswerken in Tillegembos af

14/10/2019
In het provinciedomein Tillegembos heeft de Provincie West-Vlaanderen gezorgd voor een...

Campagne Westtoer "Zee van Smaak" steunt vissers

03/10/2019

Moeren worden beter beveiligd tegen wateroverlast

01/10/2019

Project Speievaart Veurne

30/09/2019
De afwatering van het poldergebied De Moeren is sedert eeuwen een moeilijke evenwichtsoefening...

Interreg project Mageteaux

30/09/2019

Provincie West-Vlaanderen en Kortrijk maken werk van een nieuw fietspad in Marke

27/09/2019
In haar zitting van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen het bestek en de...

Provincie voorziet waterbuffering en natuurrecreatie in Ledegemse Meersen

27/09/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 26 september beslist om 7 ha...

Koutermolen in De Gavers krijgt grondige renovatiebeurt - Harelbeke

27/09/2019
In haar zitting van donderdag 26 september heeft de provincieraad beslist om de houten...

Provincie ondersteunt bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties en bedrijven

26/09/2019
In haar zitting van donderdag 26 september heeft de Provincie beslist over een reglement rond...

Provincie keurt nieuw reglement ondersteuning in het Zuiden goed

26/09/2019
Op donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw subsidiereglement...

Provincie helpt populatie Kamsalamanders met uitbreiding provinciedomein Palingbeek - Ieper

26/09/2019
De West-Vlaamse provincieraad heeft beslist om een stukje grond van 0,5 hectare aan te kopen...

Provincie keurt nieuw reglement Wereldburgerschap goed

26/09/2019
Op de provincieraad van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw...

Gecontroleerd overstromingsgebied Drielindenbeek - Lichtervelde

24/09/2019
Op 23 september 2019 is de aanleg gestart van een 3e overstromingsgebied op de Drielindenbeek....

Provincie opent nieuw fiets- en wandelpad langs Gitsbergstraat - Hooglede

21/09/2019
Op zaterdag 21 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Hooglede het...

Inagro te velde! lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele

11/09/2019
Op proefvelden verspreid over de provincie doen we onderzoek naar nieuwe teelten, technieken...

Inagro organiseert kijk en studiedag

11/09/2019

Waterspaarbekken en overstromingsgebied Maalbeek - Anzegem

05/09/2019
De Maalbeek heeft een belangrijke watervoerende functie vanuit de hoogtes op de rand van de...

Provincie kent eerste omgevingsvergunning toe voor een kleine windturbine op een landbouwbedrijf

08/08/2019
In haar zitting van 8 augustus heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een...

15 jaar zorgboerderijen in onze provincie

05/07/2019

Nieuwe elektrische dienstwagen in gebruik

04/07/2019
De gemeente Oostkamp heeft het wagenpark voor de medewerkers uitgebreid met een elektrische...

Kistenloods REO Veiling klaar voor bouw Agrotopia

02/07/2019
Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de...