Provincie

Samen met de collega's wil ik als eerste gedeputeerde onze provincie West-Vlaanderen nog sterker maken. We doen dit samen met onze diensten en sinds 2018 gefocust op onze grondgebonden bevoegdheden.

Grondgebonden

Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur, droge voeten en duurzame energie. Als een ervaren regisseur en bouwheer zorgt het provinciebestuur dat natuur, grond en water optimaal gebruikt worden, zodat onze provincie verder kan groeien. 

Voortdoen

Hard werken en voortdoen, het zit in het DNA van de West-Vlaming. Het ondernemen maakte van onze provincie een welvarende regio. Een gunstig bedrijfsklimaat, professionele opleidingen, stimulansen voor starters en groeikansen voor land- en tuinbouw, stellen onze welvaart veilig. Om het ondernemerschap naar een nog hoger niveau te tillen brengt ons provinciebestuur economische en technologische partners samen en verdedigt ze de belangen van onze ondernemers, zowel nationaal als internationaal.

Jeunen

West-Vlamingen zijn levensgenieters. "Jeunen" en gastvrijheid gaan hier hand in hand. Het recreatieve aanbod en de verblijfsmogelijkheden hier zijn uniek. Provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, oorlogsherinneringen, sterrenrestaurants, topevenementen en onze prachtige Kust bekoren iedere West-Vlaming en bezoeker. Een excellente regio, die ons provinciebestuur als ambassadeur met fierheid promoot tot ver buiten onze grenzen.

Provincie West-Vlaanderen kent omgevingsvergunning onder voorwaarden toe aan Top-Mix - Brugge

26/02/2021
De Provincie West-Vlaanderen kent een omgevingsvergunning toe aan de NV Top-Mix in Dudzele...

Het Provinciaal Hof

20/11/2020

Provincie zorgt voor veilige doorsteek tussen provinciedomein Tillegembos en bossen Beisbroek en Tudor

02/09/2020
De Provincie West-Vlaanderen heeft voor een nieuwe, veilige doorsteek voor voetgangers en...

Corona-maatregelen van de provincie West-Vlaanderen

10/07/2020

West-Vlaamse partners gaan voor zeventiende keer op zoek naar ontwerpers via Oproep Winvorm

06/07/2020
Via ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal...

Alle 64 West-Vlaamse gemeenten nemen deel aan provinciale campagne Ik zomer West-Vlaams

18/06/2020
In haar zitting van donderdag 18 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen...

Provincie West-Vlaanderen maakt ruim 15 miljoen euro vrij voor Coronaherstelplan

28/05/2020
Daarvoor zullen extra middelen worden ingezet, andere middelen worden geheroriënteerd. Dat...

Zwin Natuur Park heropent op 26 mei de deuren, andere provinciale bezoekerscentra volgen

15/05/2020
Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist opent na de coronalockdown als eerste provinciaal...

Het Provinciaal Domein over #ikkooplokaal

30/04/2020

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt gemeentes bij aankoop mondmaskers en investeert in zomer in West-Vlaanderen.

23/04/2020
Tijdens de provincieraadszitting van donderdag 23 april heeft de deputatie van de Provincie...

Provincieraad geeft toelichting bij herstelplannen coronacrisis

23/04/2020

Provincie stelt 150-tal tablets en computers ter beschikking van woonzorgcentra, instellingen en scholen

10/04/2020
De zes bezoekerscentra van de Provincie West-Vlaanderen stellen in deze coronacrisistijd hun...

Recordaantal van ruim 60.000 overstappers gaan in op aanbod groepsaankoop groene stroom en aardgas

08/04/2020
De negende editie van de groepsaankoop groene stroom en gas levert met 60.495...

Ik koop lokaal in West-Vlaanderen

07/04/2020
De Provincie West-Vlaanderen en haar agentschappen POM, Westtoer, Inagro willen ‘lokaal...

Architecturale pareltjes in West-Vlaanderen

26/03/2020

Provincie Boeverbos bedekt met groendak

30/01/2020
Het parabolisch dak van het bestuursgebouw van Provinciehuis Boeverbos in Brugge is voortaan...

West-Vlaamse partners gaan voor zestiende keer op zoek naar ontwerpers via Oproep WinVorm

17/01/2020
Via ‘Oproep WinVorm’ gaat de Provincie West-Vlaanderen opnieuw op zoek naar ontwerpers...

The uk grade 1 replica watches are equipped with Swiss movements. You can possess the cheap knockoff watches from online stores.

If you want to buy uk best super clone tag heuer watches uk, you would better think about our website.

2019 en 2020 voor de provincie West-Vlaanderen

26/12/2019

Een ambitieus en gericht investeringsplan van de Provincie voor 2020-2025

20/12/2019
Meer fietspaden, meer ondersteuning voor landbouw en KMO’s, meer waterbeheersingswerken,...

Provincie West-Vlaanderen dient aanvraag in voor restauratie en herinrichting Provinciaal Hof - Brugge

25/11/2019
De Provincie West-Vlaanderen zet een stevige stap in de restauratie en herinrichting van het...

Definitieve vaststelling PRUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort

24/10/2019
Op donderdag 24 oktober beslist de provincieraad over de definitieve vaststelling van het...