Milieu en natuur

Milieu en natuur zijn bijzonder belangrijk. We zijn allemaal pro. Ik geloof heel sterk in een aanpak die niet in eerste instantie dwingt, maar van onder uit de overtuiging van de mensen gebruikt om dingen te realiseren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Regionale Landschappen en Bosgroepen.

De haalbaarheid en de betaalbaarheid van maatregelen is cruciaal om ze te laten slagen. Je moet ook keuzes maken. Als het over vergunningen gaat bijvoorbeeld is iedereen vóór windmolens, zolang het maar niet in zijn achtertuin is. Dat maakt dat we soms ook controversiële beslissingen moeten nemen.

Goed voor het milieu, maar met een impact op het landschap.

Nieuw rioleringsstelsel moet waterkwaliteit in provinciedomein d'Aertrycke verbeteren

24/11/2020
De Provincie West-Vlaanderen wil werk maken van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in...

Zwin Natuur Park heropent op 26 mei de deuren, andere provinciale bezoekerscentra volgen

15/05/2020
Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist opent na de coronalockdown als eerste provinciaal...

Een ambitieus en gericht investeringsplan van de Provincie voor 2020-2025

20/12/2019
Meer fietspaden, meer ondersteuning voor landbouw en KMO’s, meer waterbeheersingswerken,...

Provincie voorziet waterbuffering en natuurrecreatie in Ledegemse Meersen

27/09/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 26 september beslist om 7 ha...

Provincie helpt populatie Kamsalamanders met uitbreiding provinciedomein Palingbeek - Ieper

26/09/2019
De West-Vlaamse provincieraad heeft beslist om een stukje grond van 0,5 hectare aan te kopen...

Inagro te velde! lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele

11/09/2019
Op proefvelden verspreid over de provincie doen we onderzoek naar nieuwe teelten, technieken...

Inagro organiseert kijk en studiedag

11/09/2019

Bosgroep Houtland schenkt bosrolstoel aan Woonzorgcentrum Morgenster

11/06/2019
Voortaan kunnen de bewoners van het Woonzorgcentrum Morgenster te Sijsele ook als ze slecht te...

Provincie breidt domein Raversyde uit met 3 hectare

23/05/2019
Op donderdag 23 mei heeft de provincieraad beslist over de uitbreiding van het provinciedomein...

IJzerboomgaard verdubbelt bijna capaciteit jeugdkamperen in provinciedomeinen

25/04/2019
De Provincie West-Vlaanderen neemt provinciedomein IJzerboomgaard op in het provinciaal...

Provincie plant aankoop gronden in kader van PRUP Openruimtekamers Gavers en Esser - Deerlijk/Harelbeke

28/03/2019
Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele...

Provincie start met herinrichting provinciedomein Koolhofput - Oostduinkerke/Nieuwpoort

28/02/2019
Op donderdag 28 februari is de Provincie gestart met de voorbereidende rooiingswerken in...

Provincie plant uitbreiding provinciedomein Tillegembos met 3 ha - Brugge

28/02/2019
Op donderdag 28 februari keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele...

2000 nieuwe bomen en struiken voor provinciedomein d Aertrycke - Torhout

24/02/2019
Op zondag 24 februari is de Provincie West-Vlaanderen, Fluvius en BOS+ gestart met het...

Provinciedomein Kemmelberg en Warandepark krijgen nieuwe parking - Heuvelland

25/10/2018
...

Provincie plant uitbreiding provinciedomein Fort van Beieren met ruim 9 ha - Brugge

25/10/2018
Op donderdag 25 oktober keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele...

Provincie herneemt PRUP Kemmelberg na arrest Raad van State - Heuvelland

25/10/2018
Op donderdag 25 oktober besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om het...

Provincie breidt provinciedomein Gasthuisbossen uit - Ieper

25/10/2018
Tijdens zijn zitting van donderdag 25 oktober keurde de provincieraad de uitbreiding van...

Nieuw wandelpad en hondenlosloopzone in provinciedomein Fort van Beieren - Brugge

08/10/2018
Op maandag 8 oktober opent de Provincie West-Vlaanderen een nieuw wandelpad en...

Provinciedomein Koolhofput wordt heringericht - Oostduinkerke - Nieuwpoort

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de...

Provincieraad keurt ruil restpercelen langs Stroroute goed - Zonnebeke

27/09/2018
...