Plattelandsbeleid

De provincie West-Vlaanderen voert vanuit haar grondgebonden bevoegdheid een beleid gericht op het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Daarbij staat de kwaliteit van het sociaal weefsel en de omgeving voorop. Het provinciebestuur beschikt hierbij over een omvangrijke gebiedskennis, mede dankzij de intense samenwerking met de lokale besturen en het middenveld. Bovendien is een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op het platteland: het onderhoud en vrijwaren van de open ruimte en de (specifieke) dorpskernen.

Een gedegen plattelandsbeleid vertrekt vanuit de streek zelf. Plattelandsbeleid heeft een hoge flankerende waarde en versterkt o.a. het erfgoed, de wooninfrastructuur, de mobiliteit en de lokale economie. Daarnaast is een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op het platteland. Vaste onderdelen hiervan zijn een ondersteuning op maat, het bevorderen van participatie, een economische en sociale effectenanalyse en een klimaattoets. Het optreden van het provinciebestuur als streekmotor sluit hier perfect bij aan. Voor het ontwikkelen van een bovenlokale visie, de vertaling van deze visie in beleid op maat en de gebiedsgerichte en efficiënte uitvoering ervan, zijn de provincies als regisseur de aangewezen partner voor de Vlaamse overheid, de middenveldorganisaties en de gemeentebesturen.

Veertien nieuwe plattelandsprojecten krijgen samen anderhalf miljoen euro steun

05/03/2021
Veertien West-Vlaamse plattelandsprojecten ontvangen samen 1.519.529,58 euro...

Twintig nieuwe plattelandsprojecten krijgen bijna 800.000 euro financiële steun

09/07/2020
Twintig plattelandsprojecten krijgen financiële steun uit Europa, Vlaanderen en de Provincie...

Vijf West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen 700.000 euro steun

04/03/2020
Eind januari keurde het Managementcomité van de PDPO (Programmadocument voor...

Zestien nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

24/01/2020
Eind december werden zestien projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het...

Een ambitieus en gericht investeringsplan van de Provincie voor 2020-2025

20/12/2019
Meer fietspaden, meer ondersteuning voor landbouw en KMO’s, meer waterbeheersingswerken,...

Just place an order online, you can receive waterproof tag heuer replica watches uk online conveniently and efficiently.

Swiss pillow-shaped caseswaterproof replica panerai watches uk on sale - Radiomir, Radiomir 1940, Luminor, Luminor 1950, Luminor Due and Submersible are all available.

Het Provinciaal Domein over Leader-projecten

14/10/2019

Vier nieuwe plattelandsprojecten versterken Midden-West-Vlaanderen

26/06/2019
Op donderdag 20 juni werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van "Leader...

Vijf nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

20/06/2019
Op woensdag 12 juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van "Leader Westhoek", het...

West-Vlaanderen promoot zijn wekelijkse markten - Torhout

21/03/2012
Met de start van de lente werd op woensdag 21 maart 2012 voor de tweede maal een promotieactie...