Torhout

Torhout is mijn bakermat. Ik woon er en voel me er heel erg thuis. Ik ben er mijn politieke carrière gestart als gemeenteraadslid en schepen. Ongelooflijk boeiend! Jeugd, ruimtelijke ordening, lokale economie, tewerkstelling, … Ik heb er mee geworsteld en dat doe ik nog steeds. Ik blijf gaan voor Torhout. Hoewel ik als gedeputeerde geen schepen meer kan zijn, ben ik nog steeds gemeenteraadslid. In heel wat dossiers kan ik een extra duw geven voor Torhout als het gaat over ruimtelijke ordening, water, vergunningen, toerisme, lokale economie, onderwijs, Groene 62, domein d'Aertrycke.

En dat doe ik en zal ik blijven doen. Ongeacht in welke functie ik in de toekomst ook weer terechtkom.

Bedrijventerrein Roeselaarseweg start infrastructuurwerken - Torhout

10/04/2018
Met de start van de infrastructuurwerken gaven eerste schepen Lieselotte Denolf, schepen Rita...

Provincie schenkt Torhout nieuw speelbos in Wijnendale

03/03/2018
Zaterdagnamiddag werden op een perceel grond langs de Wijnendalestraat in Torhout de eerste...

Start aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Makeveldbeek - Torhout

20/01/2018
Op de Makeveldbeek in Torhout wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Het is...

Einde van wateroverlast in Torhout?

20/01/2018

Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Torhout

29/06/2017
In haar zitting van donderdag 29 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een...

Provincie kent subsidie van bijna 60.000 euro toe voor aanleg kampeerautoterrein - Torhout

26/04/2017
Op woensdag 26 april stellen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Torhout de plannen voor...

Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Gaverbeek in Torhout gestart

30/01/2017
Op maandag 30 januari start de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied op de...

Provincie plant restauratie kasteel D'Aertrycke - Torhout

08/09/2016
Op donderdag 8 september stelde de deputatie een veiligheidscoördinator en ontwerper,...

Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan op Gaverbeek - Torhout

26/05/2016
Op donderdag 26 mei keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van...

Groene 62 (Torhout-Oostende) volledig heringericht

28/09/2015
Op maandag 28 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Torhout de heringerichte...

Provincieraad keurt PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Torhout goed

25/06/2015
De provincieraad van West-Vlaanderen keurde tijdens zijn zitting op donderdag 25 juni de...

Stad en Provincie hand in hand tegen de wateroverlast - Torhout

31/10/2013
Wateroverlast in onze stad is een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen. Niemand kiest...

Provincie duidt nieuwe locatie voor bedrijventerrein aan - Torhout

04/10/2013
In haar zitting van donderdag 3 oktober heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen...

Graafwerken bufferbekken aan Vredelaan van start - Torhout

10/10/2012
In de weides langs de Vredelaan, ter hoogte van de Koebeek, zijn werklui begonnen met het...

Dag van de klant - Torhout

24/09/2011
Dag van de klant was heel gezellig, zoals je...