Torhout

Torhout is mijn bakermat. Ik woon er en voel me er heel erg thuis. Ik ben er mijn politieke carrière gestart als gemeenteraadslid en schepen. Ongelooflijk boeiend! Jeugd, ruimtelijke ordening, lokale economie, tewerkstelling, … Ik heb er mee geworsteld en dat doe ik nog steeds. Ik blijf gaan voor Torhout. Hoewel ik als gedeputeerde geen schepen meer kan zijn, ben ik nog steeds gemeenteraadslid. In heel wat dossiers kan ik een extra duw geven voor Torhout als het gaat over ruimtelijke ordening, water, vergunningen, toerisme, lokale economie, onderwijs, Groene 62, domein d'Aertrycke.

En dat doe ik en zal ik blijven doen. Ongeacht in welke functie ik in de toekomst ook weer terechtkom.

Opening nieuw speelterrein en voorstelling toekomstplannen provinciedomein d Aertrycke

29/08/2018
Het bestaat uit een avontuurlijk parcours tussen de bomen met onder andere klim- en...

Bedrijventerrein Roeselaarseweg start infrastructuurwerken - Torhout

10/04/2018
Met de start van de infrastructuurwerken gaven eerste schepen Lieselotte Denolf, schepen Rita...

Provincie schenkt Torhout nieuw speelbos in Wijnendale

03/03/2018
Zaterdagnamiddag werden op een perceel grond langs de Wijnendalestraat in Torhout de eerste...

Nieuwe koers bij de provincie

02/03/2018

Start aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Makeveldbeek - Torhout

20/01/2018
Op de Makeveldbeek in Torhout wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Het is...

Einde van wateroverlast in Torhout?

20/01/2018

Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Torhout

29/06/2017
In haar zitting van donderdag 29 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een...

Provincie kent subsidie van bijna 60.000 euro toe voor aanleg kampeerautoterrein - Torhout

26/04/2017
Op woensdag 26 april stellen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Torhout de plannen voor...

Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Gaverbeek in Torhout gestart

30/01/2017
Op maandag 30 januari start de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied op de...

Provincie plant restauratie kasteel D'Aertrycke - Torhout

08/09/2016
Op donderdag 8 september stelde de deputatie een veiligheidscoördinator en ontwerper,...

Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan op Gaverbeek - Torhout

26/05/2016
Op donderdag 26 mei keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van...

Detectie van mestgassen

11/12/2015

Beernem ondertekent bijencharter

14/11/2015
Bijenvriendelijk charter ondertekend als voorzitter van het regionaal landschap Houtland : voor...

Varkenshouder uit Staden is de 3000e landbouwer die intekent op de succesvolle nieuwe communicatieaanpak van Inagro

10/11/2015
Met een grote campagne startte Inagro begin 2015 met een vernieuwde en gepersonaliseerde...

Provincie West-Vlaanderen en partners zetten 'Kasteelbossen' in de kijker

15/10/2015
Op vrijdag 9 oktober ondertekenen de Provincie West-Vlaanderen en tal van partners een charter...

Groene 62 (Torhout-Oostende) volledig heringericht

28/09/2015
Op maandag 28 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Torhout de heringerichte...

Provincieraad keurt PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Torhout goed

25/06/2015
De provincieraad van West-Vlaanderen keurde tijdens zijn zitting op donderdag 25 juni de...

Het Provinciaal Domein op boerderijklas

23/03/2015

VCM/Arbor: Innovatieve bemestingsproducten uit mest

12/03/2015

Visserij in ruim perspectief: een vernieuwende aanpak

27/01/2015

VarkensAcademie steunt varkensboeren

28/11/2014