Welzijn

De provincie heeft geen bevoegdheid Welzijn meer. Toch komt bij zowel ondernemerschap en economie, milieu, natuur ook welzijn om de hoek kijken. Ook is de provincie nog eigenaar van bijvoorbeeld Unie-K. Een organisatie die voor meer dan 300 mensen met een meervoudige zorgvraag instaat. Ik ben daar voorzitter van en ik 'jeun' mij daar in. De mens voor wie je zijn of haar leven mee helpt organiseren, moet centraal staan. Dat vergt heel wat organisatie en denkwerk.

Ook t Veldzicht treedt toe tot samenwerkingsverband SURPLUZ

13/02/2020
Nadat Unie-k en de OCMW-vereniging Ons Huis vorig jaar beslisten om het samenwerkingsverband...

Provincie keurt nieuw reglement voor uitwisselingsprojecten in onderwijs goed

24/10/2019
In de provincieraadzitting van donderdag 24 oktober keurde de Provincie West-Vlaanderen een...

Provincie West-Vlaanderen en Kortrijk maken werk van een nieuw fietspad in Marke

27/09/2019
In haar zitting van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen het bestek en de...

Provincie keurt nieuw reglement Wereldburgerschap goed

26/09/2019
Op de provincieraad van donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw...

Provincie keurt nieuw reglement ondersteuning in het Zuiden goed

26/09/2019
Op donderdag 26 september heeft de Provincie West-Vlaanderen een nieuw subsidiereglement...

15 jaar zorgboerderijen in onze provincie

05/07/2019

Provincie keurt nieuw subsidiereglement internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaring goed

20/06/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuw subsidiereglement voor internationale onderwijs-,...

Bosgroep Houtland schenkt bosrolstoel aan Woonzorgcentrum Morgenster

11/06/2019
Voortaan kunnen de bewoners van het Woonzorgcentrum Morgenster te Sijsele ook als ze slecht te...

IJzerboomgaard verdubbelt bijna capaciteit jeugdkamperen in provinciedomeinen

25/04/2019
De Provincie West-Vlaanderen neemt provinciedomein IJzerboomgaard op in het provinciaal...

SURPLUZ: nieuwe samenwerking voorgesteld

03/04/2019
In het Brugse stadhuis is het nieuwe samenwerkingsverband tussen vereniging Ons Huis (OCMW...

Ons Erf zet zijn deuren open

14/09/2018
Ons Erf, het vroegere PIDO, dat in Sint-Michiels instaat voor opvang en ondersteuning van...

Vijf West-Vlaamse privébossen krijgen label

18/03/2018

Nieuwe koers bij de provincie

02/03/2018

Wonen in de buurt van een stal

02/02/2018
De provincie West-Vlaanderen gaf aan ILVO de opdracht om de impact van intensieve veehouderij...

Op de provincieraad dd. 25-01-2018 werd gedeputeerde Naeyaert bevraagd over de resultaten van de ILVO-literatuurstudie "Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden" en het gevolg dat hieraan gegeven wordt

25/01/2018

Geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is

16/01/2018
Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veebedrijven...

Uitleendepots beschermmateriaal mestgassen voor landbouwers in West-Vlaanderen

14/07/2017
Op vrijdag 14 juli stellen de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse brandweerzones, de...

Provincie verdeelt 9 miljoen euro over renovaties vzw UNIE-K in Ons Erf - Brugge

18/11/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 oktober...

Kansen voor meer bio in Vlaanderen

26/02/2016

Detectie van mestgassen

11/12/2015

Beernem ondertekent bijencharter

14/11/2015
Bijenvriendelijk charter ondertekend als voorzitter van het regionaal landschap Houtland : voor...