Welzijn

De provincie heeft geen bevoegdheid Welzijn meer. Toch komt bij zowel ondernemerschap en economie, milieu, natuur ook welzijn om de hoek kijken. Ook is de provincie nog eigenaar van bijvoorbeeld Unie-K. Een organisatie die voor meer dan 300 mensen met een meervoudige zorgvraag instaat. Ik ben daar voorzitter van en ik 'jeun' mij daar in. De mens voor wie je zijn of haar leven mee helpt organiseren, moet centraal staan. Dat vergt heel wat organisatie en denkwerk.

Nieuwe proefvelden Inagro officieel in gebruik genomen

27/06/2018
Op de vorig jaar door de provincie West-Vlaanderen aangekochte 12 hectare extra grond in...

Moeren worden beter beveiligd tegen wateroverlast

12/06/2018

Visserij verduurzaamt

11/06/2018

Een kijkje op de zorgboerderij Hof den Leeuw

16/04/2018

Bufferbekken tegen wateroverlast in Voormezele

24/03/2018

Vijf West-Vlaamse privébossen krijgen label

18/03/2018

Provincie lanceert lesmodule voor jonge kiezers

07/03/2018

Franse samenwerking nodig om muskusrat te bestrijden

05/03/2018

Nieuwe koers bij de provincie

02/03/2018

Wonen in de buurt van een stal

02/02/2018
De provincie West-Vlaanderen gaf aan ILVO de opdracht om de impact van intensieve veehouderij...

Op de provincieraad dd. 25-01-2018 werd gedeputeerde Naeyaert bevraagd over de resultaten van de ILVO-literatuurstudie "Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden" en het gevolg dat hieraan gegeven wordt

25/01/2018

Einde van wateroverlast in Torhout?

20/01/2018

Geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is

16/01/2018
Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veebedrijven...

Vissers willen na Brexit nog naar Britse wateren

26/10/2017

Het Provinciaal Domein over water in West-Vlaanderen

22/09/2017

Uitleendepots beschermmateriaal mestgassen voor landbouwers in West-Vlaanderen

14/07/2017
Op vrijdag 14 juli stellen de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse brandweerzones, de...

Ons Erf - Brugge

22/05/2017

Dijken tegen overstromingen

16/03/2017

Provincie verdeelt 9 miljoen euro over renovaties vzw UNIE-K in Ons Erf - Brugge

18/11/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 oktober...

Nieuw onderzoekscentrum voor paddestoelen bij Inagro

17/11/2016

Roeselare heeft actieplan tegen wateroverlast

26/10/2016