Welzijn

De provincie heeft geen bevoegdheid Welzijn meer. Toch komt bij zowel ondernemerschap en economie, milieu, natuur ook welzijn om de hoek kijken. Ook is de provincie nog eigenaar van bijvoorbeeld Unie-K. Een organisatie die voor meer dan 300 mensen met een meervoudige zorgvraag instaat. Ik ben daar voorzitter van en ik 'jeun' mij daar in. De mens voor wie je zijn of haar leven mee helpt organiseren, moet centraal staan. Dat vergt heel wat organisatie en denkwerk.

Ons Erf zet zijn deuren open

14/09/2018
Ons Erf, het vroegere PIDO, dat in Sint-Michiels instaat voor opvang en ondersteuning van...

Vijf West-Vlaamse privébossen krijgen label

18/03/2018

Nieuwe koers bij de provincie

02/03/2018

Wonen in de buurt van een stal

02/02/2018
De provincie West-Vlaanderen gaf aan ILVO de opdracht om de impact van intensieve veehouderij...

Op de provincieraad dd. 25-01-2018 werd gedeputeerde Naeyaert bevraagd over de resultaten van de ILVO-literatuurstudie "Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden" en het gevolg dat hieraan gegeven wordt

25/01/2018

Geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is

16/01/2018
Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veebedrijven...

Uitleendepots beschermmateriaal mestgassen voor landbouwers in West-Vlaanderen

14/07/2017
Op vrijdag 14 juli stellen de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse brandweerzones, de...

Provincie verdeelt 9 miljoen euro over renovaties vzw UNIE-K in Ons Erf - Brugge

18/11/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 oktober...

Kansen voor meer bio in Vlaanderen

26/02/2016

Detectie van mestgassen

11/12/2015

Beernem ondertekent bijencharter

14/11/2015
Bijenvriendelijk charter ondertekend als voorzitter van het regionaal landschap Houtland : voor...

Varkenshouder uit Staden is de 3000e landbouwer die intekent op de succesvolle nieuwe communicatieaanpak van Inagro

10/11/2015
Met een grote campagne startte Inagro begin 2015 met een vernieuwde en gepersonaliseerde...

Provincie West-Vlaanderen en partners zetten 'Kasteelbossen' in de kijker

15/10/2015
Op vrijdag 9 oktober ondertekenen de Provincie West-Vlaanderen en tal van partners een charter...

Opening van de nieuwe gebouwen in 't Venster - Izegem

25/09/2015
Het zal je maar overkomen. Je bent een perfect mobiele en gezonde persoon, één...

Op de pilootinstallatie van Inagro in Beitem (Rumbeke) groeit momenteel hydro-prei

08/09/2015

Hoe herken je en bestrijd je de reuzenberenklauw?

23/06/2015

Inhuldiging kunstproject 'Waking dreams' in de Waaiberg - Gits

08/05/2015
Sinds een goed jaar voorzitter van de VZW UNIE-K. Op vrijdag 8 mei de foto’s van...

Het Provinciaal Domein op boerderijklas

23/03/2015

VCM/Arbor: Innovatieve bemestingsproducten uit mest

12/03/2015

Visserij in ruim perspectief: een vernieuwende aanpak

27/01/2015

Vraag van Bernard De Cuyper in de provincieraad van 22 januari 2015 aan gedeputeerde Naeyaert over de stikstofneerslag in de landbouw

22/01/2015