Welzijn

De provincie heeft geen bevoegdheid Welzijn meer. Toch komt bij zowel ondernemerschap en economie, milieu, natuur ook welzijn om de hoek kijken. Ook is de provincie nog eigenaar van bijvoorbeeld Unie-K. Een organisatie die voor meer dan 300 mensen met een meervoudige zorgvraag instaat. Ik ben daar voorzitter van en ik 'jeun' mij daar in. De mens voor wie je zijn of haar leven mee helpt organiseren, moet centraal staan. Dat vergt heel wat organisatie en denkwerk.

Wonen in de buurt van een stal

02/02/2018
De provincie West-Vlaanderen gaf aan ILVO de opdracht om de impact van intensieve veehouderij...

Op de provincieraad dd. 25-01-2018 werd gedeputeerde Naeyaert bevraagd over de resultaten van de ILVO-literatuurstudie "Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden" en het gevolg dat hieraan gegeven wordt

25/01/2018

Geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is

16/01/2018
Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veebedrijven...

Uitleendepots beschermmateriaal mestgassen voor landbouwers in West-Vlaanderen

14/07/2017
Op vrijdag 14 juli stellen de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse brandweerzones, de...

Provincie verdeelt 9 miljoen euro over renovaties vzw UNIE-K in Ons Erf - Brugge

18/11/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 oktober...

Steden en gemeenten besparen 30% op water

04/03/2016Lichtervelde beter gewapend tegen wateroverlast

09/12/2015

Opening van de nieuwe gebouwen in 't Venster - Izegem

25/09/2015
Het zal je maar overkomen. Je bent een perfect mobiele en gezonde persoon, één...

Het Provinciaal Domein op bezoek bij Inagro

22/09/2015

Inhuldiging kunstproject 'Waking dreams' in de Waaiberg - Gits

08/05/2015
Sinds een goed jaar voorzitter van de VZW UNIE-K. Op vrijdag 8 mei de foto’s van...

Deputatie verleent gedeeltelijke milieuvergunning voor nertsenkwekerij - Wervik

05/09/2013
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 5 september 2013 de...

West-Vlaanderen telt 183 zorgboerderijen in 2011

12/09/2012
In 2011 telde West-Vlaanderen 183 actieve zorgboerderijen, waarvan 22 nieuwe. Sinds 2005 is...

West-Vlaanderen zoekt oplossingen voor boeren in nood

27/08/2012
Gedeputeerde Bart Naeyaert, bevoegd voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen, bracht vrijdag...

Feest bij Perdito - Oostende

31/03/2012
Tijdens een benefiet op en in samenwerking met kinderboerderij De Lange Schuur in de...

Lege beurzn moakn dulle zinn

01/02/2012
‘Woord vooraf’ uit het Personeelsblad van de provincie, West...

Openingswoord Werktuigendagen - Oudenaarde

24/09/2011
Mevrouw de...