Graafwerken bufferbekken aan Vredelaan van start - Torhout

10/10/2012
In de weides langs de Vredelaan, ter hoogte van de Koebeek, zijn werklui begonnen met het uitgraven van een waterbufferbekken. De ingreep, die vele jaren op zich liet wachten, vormt een cruciaal wapen in de strijd tegen de wateroverlast in de stad.
 
 
 
 
 
Het project had heel wat voeten in de aarde - of beter gezegd in het water - maar eindelijk is het dus zover. Gisteren zijn werklui begonnen met het uitgraven van het waterbufferbekken langs de Vredelaan, ter hoogte van de Koebeek. Het bekken zal dertigduizend kubieke meter water kunnen vasthouden en vormt een cruciaal wapen in de strijd tegen de wateroverlast.
 
De graafwerken zullen naar schatting drie maanden in beslag nemen. De uitvoering van de werken werd op 3 september goedgekeurd in de gemeenteraad, die aanvankelijk niet zou samenkomen maar er na kritiek van Groen toch kwam. Op het prijskaartje staat 461.000 euro, waarvan 316.000 euro ten laste van de stad.
 
‘Door het bekken zullen de riolen bij hevige regenbuien sneller ontlast kunnen worden’, verduidelijkt burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V). ‘Dit zal invloed hebben op de waterafvoer in het centrum en langs de ring. Het bekken laat een gecontroleerde afvoer richting Kortemark toe. Als het water daar te hoog staat, kan het bekken de afvoer richting Kortemark afremmen. Dit project kende onderweg veel vertraging door de noodzakelijk administratieve procedures, zoals onteigeningen, bouwaanvraag en aanbesteding. We hopen op goed weer de komende maanden zodat de werken snel kunnen uitgevoerd worden.’
 
De aanleg van het bufferbekken is één van de vele maatregelen die noodzakelijk zijn om de Torhoutse waterhuishouding in orde te krijgen. Eerder ruimde de provincie de Koebeek en verbreedde ze over een afstand van vierhonderd meter. De stad onderzoekt ook of er nog meer bufferbekkens mogelijk zijn, onder meer om de wijk Torhout-Oost, die ook vaak onder water komt, te vrijwaren. Voorts zullen bij de geplande heraanleg van de Noordlaan de riolen onder handen genomen worden.
 
De bewoners van de Vredelaan hopen alvast dat ze door het bufferbekken voorgoed van de waterellende verlost zullen zijn. Bij zware regen komen hun achtertuinen steevast onder water te staan. Op het laagste punt woont Roger Degrande. Zijn garage met oldtimers liep de afgelopen jaren al ontelbare keren onder. Ook bij de zware regen afgelopen zomer was het telkens prijs. Bij de overstroming op 12 juni bereikte het water in zijn garage een recordhoogte. ‘Ik pleit al jaren voor dit bufferbekken en ben blij dat het nu eindelijk zover is’, vertelt de tachtiger. ‘Wel spijtig dat ze de Koebeek niet over een grotere lengte geruimd hebben. Maar kom, ik ben blij dat het water zich niet langer in mijn garage en achtertuin zal verzamelen.’
 
 
Het Nieuwsblad, woensdag 10 oktober 2012, Arne Franck