Provincie West-Vlaanderen weigert milieuvergunning voor 7 windturbines - Heuvelland

07/11/2013
In haar zitting van donderdag 7 november heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de milieuvergunningsaanvraag van Westwind Zephyrus uit Kuurne voor 7 windturbines in Heuvelland (Nieuwkerke) geweigerd.
 
In navolging van het unaniem ongunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie. Eerder had de gemeente Heuvelland de aanvraag ongunstig geadviseerd. Ook de interdepartementale Windwerkgroep op Vlaams niveau had op voorhand een negatief advies uitgebracht.
 
Het gebrek aan bundeling, de opstelling en de omvang van de windturbines zijn niet verenigbaar met de aanwezige landschappelijke waarden van Heuvelland op die plaats.
 
In principe kunnen windmolens in agrarisch gebied, maar uiteraard niet zomaar overal. In de Vlaamse omzendbrief en in de provinciale beleidsvisie wordt het principe van de bundeling van windmolens bij stedelijke agglomeraties, industrieterreinen, snelwegen, kanalen nagestreefd om de echte open landschappelijk ruimte te vrijwaren.
 
Het voorgestelde windmolenpark geeft onvoldoende invulling aan dit principe. Er is geen verband met bovenlokale aanknopingspunten zoals een bedrijventerrein, een snelweg of een bevaarbare waterloop in dit dossier. Integendeel, de voorgestelde locatie was in een open en ongerept landschap, op het gewestplan aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en werd recent ook als ankerplaats (gaaf landschap dat bewaard moet blijven) erkend.
 
De windturbines werden bovendien niet op lijn of in een geometrische vorm geplaatst, zodat er ruimtelijk maar heel weinig coherentie was.