Provincie West-Vlaanderen, stad Brugge en S&R group leggen eerste steen van het nieuwe provinciaal Zwembad

08/11/2013
Op vrijdag 8 november leggen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Brugge en S&R group de eerste steen van het nieuwe provinciale Olympische zwembad in Brugge. Het zwembad wordt naast het huidige Olympiabad gebouwd.
Het opening van het nieuwe bad is in juni 2015 voorzien. Tot zo lang blijft het huidige zwembad open voor het publiek. 
 
 
 
Nood aan een nieuw provinciaal Olympisch Zwembad
West-Vlaanderen ervaart de nood aan een provinciaal zwembad dat voldoet aan de Olympische normen voor internationale wedstrijden en stages. Het ondertussen meer dan 30 jaar oude Olympiazwembad blijkt niet meer te voldoen aan de hedendaagse eisen: het bad is technisch verouderd en er zijn geen eigentijdse recreatieve voorzieningen.
De Provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge sloegen, met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) dan ook de handen in elkaar om over te gaan tot de bouw van een nieuw modern zwembad dat moet voldoen aan de vragen van tientallen clubs, scholen en recreatieve zwemmers.
 
De Provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge dienden in 2008 een gezamenlijke subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Gemeenschap voor de bouw van een multifunctioneel zwembad in Brugge.
 
De aanvraag kwam er door het decreet over de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering. De Vlaamse Overheid keurde de subsidieaanvraag eind november 2008 goed. Daarbij werd bepaald dat het project voor een nieuw multifunctioneel zwembad invulling kan krijgen via het ‘publiek - private samenwerking’ (PPS)-concept met een looptijd van 30 jaar.
 
S&R Brugge, dochteronderneming van S&R group, werd aangesteld voor de bouw en exploitatie.
 
De bouw van het nieuwe zwembad kadert in het ‘Meerjarenplan Sport 2008-2013’ van de Provincie, die daarmee de kwaliteit en de kwantiteit van de West-Vlaamse sportinfrastructuur maximaal wil verhogen. Ook de stad Brugge is bekommerd om het behoud van een Olympisch zwembad op haar grondgebied, ondermeer om te beschikken over voldoende infrastructuur voor het school- en clubzwemmen.
 
Aangezien een publieke zwembadinfrastructuur een dure aangelegenheid is, hebben de Provincie en de stad Brugge aan de private partner de mogelijkheid gegeven om rendabele activiteiten aan het basisprogramma toe te voegen (recreatiebad en horeca).
Hierdoor kan S&R group een subtropisch zwemparadijs aanbieden in combinatie met democratische tarieven.
 
 
Kostprijs en jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding
De kostprijs van het zwembad wordt op zo’n 30 miljoen euro (exclusief btw) geraamd. Deze kosten worden door de private partner, S&R group gedragen.
 
Jaarlijks, gedurende 30 jaar, zullen de Provincie West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de stad Brugge een te indexeren bedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro voorzien als beschikbaarheidsvergoeding. Van dit jaarlijkse bedrag betaalt de Provincie 70 % (zo’n 1.607.000 euro), de stad Brugge 16 % (373.000 euro) en het Vlaamse Gewest 14 % (319.800 euro - via het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds).
 
Deze jaarlijkse toelage samen met de voorziene inkomsten dekken de kosten van het ontwerp, de bouw, de afschrijvingen, alle onderhoud en de volledige exploitatie (personeel, energiekosten, promotie, enz.).
Daarnaast voorziet de Provincie een eenmalig bijkomend investeringsbedrag van ruim 2.100.000 euro (exclusief btw) voor de aanleg van de omgeving (parking, groen, wegen).
 
 
Timing
De grondwerken startten in de zomer van 2013. Tegen april 2015 zou de bouw van het nieuwe zwembad afgerond moeten zijn, zodat de opening in juni 2015 kan plaatsvinden. Tot zolang zal het huidige Olympiabad fungeren als zwembad.
Vanaf september 2015 (tot december 2015) wordt de verdere afwerking van parkings en de groenaanleg voorzien.
 
 
Vereisten
Volgende zaken worden voorzien bij de bouw van het nieuwe zwembad:
 - Een competitiebad van 50 op 25 m dat Olympisch genormeerd is voor zwemmen, waterpolo en synchroon zwemmen en geschikt is voor activiteiten van provinciaal tot internationaal niveau; deze kuip komt tevens tegemoet aan de Brugse noden rond schoolzwemmen, clubzwemmen en recreatiezwemmen. Het sportbad zal een inzinkbaar ponton met doorzwemgedeelde hebben zodat het zwembad in verschillende delen kan opgesplitst worden. Twee beweegbare bodums zullen zorgen voor verschillende waterdieptes, 3 en 2 meter.
aantal banen: 10
 - Een doelgroepenbad in de grootteorde van 16 op 8 m dat fungeert als inzwembad voor competities (verplicht door zwemfederatie) en eveneens kan gebruikt worden voor schoolzwemmen, promotieactiviteiten en diverse doelgroepen (personen met een handicap, senioren, baby’s,…)
 - Recreatieve voorzieningen: een eigentijds recreatief aanbod voor gezinnen, jeugd enz.: een golfslagbad, een wildwaterbaan, een kinderbad, een waterspeeltuin, een familieglijbaan en een warme lagune met sauna en stoomcabine.
 
 
 
Hier kunt u verschillende plannetjes/3D-schetsen van het nieuwe zwembad downloaden:
- voorgevel
- voorgevel 2
- competitiebad
- plattegrond
- terras
- warme lagune
- glijbaan
- hamam & sauna
- warmwaterbad
- recreatiebad