Stad en Provincie hand in hand tegen de wateroverlast - Torhout

31/10/2013
Wateroverlast in onze stad is een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen. Niemand kiest ervoor om zijn huis en dierbare spullen onder water te zien lopen. Onze stad is zich bewust van de grote ernst van dergelijke incidenten. Daarom werken onze stad en Provincie in nauw overleg samen met andere partners aan een duurzame oplossing voor de wateroverlastproblemen in Torhout.
 
 
 
Gedeputeerde Bart Naeyaert, burgemeester Norbert Decuyper, schepen Willy Depoorter en de ganse CD&V-ploeg werken nauw samen om wateroverlast in de toekomst zo veel als mogelijk te voorkomen. Minister Hilde Crevits deed ook al de nodige inspanningen bij de financiering van de aanleg van het bufferbekken aan de Koebeek. Er werd een inventaris gemaakt van al of niet terugkerende knelpunten. Verschillende knelpunten zijn ondertussen reeds opgelost.
 
 
Onderhoudswerken
Er gebeurden heel wat extra onderhoudswerken, extra-controle op voldoende debiet in grachten en riolen, extra maaiwerken op de Gaverbeek en calibreringswerken van de Koebeek door de provincie. Een van de belangrijkste acties is een verbeterde afvoer van de RWA leidingen van de rivierenwijk door een uitgevoerde aanpassing van de overstortconstructie ter hoogte van de pompinstallatie van Aquafin.
 
 
Bufferbekken
De aanleg van het bufferbekken op de Koebeek ter hoogte van de Vredelaan is in uitvoering. Dit project moet het water uit het centrum van de stad afvoeren en het teveel opvangen.
 
 
Waterbeheerstudie
Andere maatregelen vergen meer studiewerk, tijd en veel meer geld. De plaats, de omvang en de aard van de werken wordt bepaald door een waterbeheerstudie die momenteel loopt. Verschillende instanties zijnde onze stad Torhout, de provincie West-Vlaanderen, Infrax, Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin zijn hierbij betrokken.
 
 
Extra ruimte voor water
Extra ruimte voor water zal gecreëerd worden bij de ontwikkeling van het RVT van het Sint-Rembertziekenhuis nabij de Chantilly. Hiervoor zou plaats voorzien zijn in het PRUP Sint-Rembert. Verdere oplossingen moeten ook gezocht worden bij een bufferende gracht in een erosieproject op ’t Hoge om het water van de Hillestraat af te koppelen van het stelsel van de Oostendestraat/ Koebeek en het bovenstrooms vasthouden van het water afkomstig van de Ambachtszone via de Noordlaan.
 
 
Gaverbeek gecontroleerd overstromingsgebied
Voor de Gaverbeek wees de studie ook uit dat een gecontroleerd overstromingsgebiedeffectief is op de plaats waar stad Torhout het Speelbos voorziet. Het water moet wel snel genoeg afgevoerd worden door de beek naar daar. De extra ruimte, samen met een debietsbegrenzer moeten ook stroomafwaarts zorgen voor verminderde wateroverlast (Groenhove en Ruddervoorde).
Momenteel wordt nog onderzocht om ook de afwatering van de Keiberstraat los te koppelen van het RWA stelsel van de Rivierenwijk en rechtstreeks om te leiden naar de Gaverbeek.
 
 
Provincie waterbeheerder van alle beken
De beken die vroeger door Torhout werden beheerd, worden vanaf 2014 ook overgedragen aan de Provincie West-Vlaanderen. Alleen de grachten en de rioleringen blijven dan onder de verantwoordelijkheid van de stad. Dit betekent meer mogelijkheid tot efficiëntie in het beheer door één waterbeheerder van alle beken en meer mogelijkheden tot investeringen door de Provincie in Torhout.
 
 
 
Tor-anje, Informatieblad CD&V, oktober 2013