Provincie West-Vlaanderen weigert milieuvergunning voor windmolenpark - Moorslede

12/12/2013
In haar zitting van donderdag 12 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de milieuvergunningsaanvraag van Westwind Boreas voor 9 windturbines in Moorslede geweigerd.
 
Dit gebeurt in navolging van het unaniem ongunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie. Eerder had de gemeente Moorslede de aanvraag ongunstig geadviseerd. Ook de bevoegde adviesinstanties op Vlaams niveau hadden op voorhand een negatief advies uitgebracht.
 
De locatie van het voorgestelde windmolenpark was gesitueerd in een erg open agrarisch gebied. In de Vlaamse omzendbrief en in de provinciale beleidsvisie wordt het principe van de bundeling van windmolens bij stedelijke agglomeraties, industrieterreinen, snelwegen, kanalen nagestreefd om de echte open landschappelijk ruimte te vrijwaren.
 
In dit dossier was er geen verband met bovenlokale aanknopingspunten zoals een bedrijventerrein, een snelweg of een bevaarbare waterloop. De deputatie was dan ook van oordeel dat het ruimtelijk en landschappelijk niet aangewezen is om in een dergelijk gebied grootschalige windturbines in te planten.
 
Er bestond bovendien sterke twijfel of de geluidsnormen ’s nachts wel altijd zouden kunnen gerespecteerd worden.