Publiekscampagne 'Schoon Boeren' officieel van start in de Westhoek

22/10/2014
Inagro en de provincie West-Vlaanderen investeren opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Tijdens het persmoment in de gastgemeente Houthulst werden 8 Schone Boeren uit 4 gemeenten in de Westhoek officieel voorgesteld. Een volledig jaar lang kan u kennismaken met de verhalen en verschillende duurzame inspanningen die deze land- en tuinbouwers leveren.
 
 
 
Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer achter de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Kleine en grotere stapjes op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.
Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Gastgemeente Houthulst gaf woensdagavond het startschot voor de 1-jaar durende publiekscampagne in de Westhoek, langs de 4 gemeentes Diksmuide, Houthulst, Vleteren en Lo-Reninge. Inagro en de provincie West-Vlaanderen nodigden lokale pers, besturen en campagnemedewerkers uit op het varkensbedrijf van Schone Boer Kris in Houthulst.
De schepenen van landbouw uit iedere gemeente stelden het verhaal en de duurzame uitdagingen van hun Schone Boeren persoonlijk voor. De organisatoren Inagro en de Provincie West-Vlaanderen verduidelijkten vervolgens het belang van deze campagne en maakten het campagnemateriaal bekend.
 
Informeren en sensibiliseren
Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al is afgelegd op vlak van duurzaamheid. Maar ook geven we de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat zij als consumenten een belangrijke rol daarin te spelen hebben. Inagro streeft ernaar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken en anderzijds ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder te stimuleren en te begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering, via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies.
 
Acht bedrijven, acht verhalen
De naam van de campagne ‘Schoon Boeren’ is op vele manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel land- en tuinbouwer genoemd. Kortom, je kan er alle kanten mee uit en zo is ook de campagne opgezet.
 
Acht land- en tuinbouwers, twee uit elke gemeente, vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze nemen. De vier gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als nu tijdens de campagne een belangrijke sleutelrol. Zij zorgen voor de lokale betrokkenheid en brengen mee dit verhaal tot ‘leven’ bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.
De acht deelnemende bedrijven werden gekozen, in samenwerking met de respectievelijke gemeenten, op basis van vier belangrijke criteria: besparen (water, energie,…), minder uitstoot (geur, ammoniak, fijn stof, gewasbescherming,…), maatschappelijk engagement (zorg op de boerderij, verenigingsleven,…) en visuele kwaliteit (integratie in het landschap, architectuur gebouwen,…). De acht bedrijven komen uit heel verschillende landbouwsectoren maar vormen ook een staalkaart van land- en tuinbouw in deze regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaring, allen met dezelfde passie voor de stiel.
 
Alle wegen leiden naar Schoon Boeren
De verhalen van deze acht Schone Boeren kan u terugvinden in de overzichtsbrochure die zal verspreid worden naar alle inwoners van deze regio en die ook via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro te krijgen is. Een tweede pijler van deze campagne is een tentoonstelling. Met de tentoonstelling gaan we dieper in op de vele uitdagingen waar een land- en tuinbouwbedrijf voor staat om duurzamer te produceren. Telkens reiken we ook oplossingen aan die we ook terugvinden op de deelnemende bedrijven. Aangevuld met wat algemene informatie over de landbouwsector in deze regio en een leuk kennismakingsfilmpje is een bezoekje meer dan de moeite waard.
De tentoonstelling zal tijdens het campagnejaar om de 2 maanden van gemeente veranderen. In de brochure en op de website vindt u de exacte data en locaties. We kozen voor locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar heel wat mensen over de vloer komen. Een kopie van deze tentoonstelling zal ook kunnen gebruikt worden op tal van evenementen in de regio (opendeurdagen, jaarmarkten, fietstochten,…). Voor de scholen uit de regio wordt er nu een aanpak op maat uitgewerkt.
 
Wie zijn nu de Schone Boeren van 2014-2015?
Voor informatie over de bedrijven verwijzen we graag naar de brochure en de website. U vindt daar alle details over type bedrijf, hun verhaal en hun vele troeven.
 
Blijf op de hoogte van alle activiteiten via de Schoon Boeren facebookpagina!
Naast de website is er ook de Schoon Boeren facebookpagina. Langs dit kanaal worden alle activiteiten en leuke weetjes rond de campagne gecommuniceerd. Benieuwd welke activiteiten er zoal worden georganiseerd? Check dan zeker regelmatig deze pagina!
Meer info : www.schoonboeren.be of www.facebook.com/schoonboeren