Provincie kandidaat-koper Provinciaal Hof - Brugge

21/11/2014
De provincie wil zelf eigenaar worden van het Provinciaal Hof, het prestigieuze gebouw op de Markt van Brugge. Nu is dat nog eigendom van de Regie der Gebouwen, maar die wil het van de hand doen. De provincie heeft 5 miljoen euro veil om het te kopen.
 
Het indrukwekkende neogotische gebouw was ooit het hoofdkwartier van de provincie, maar in de jaren 1970 werd het nieuw provinciaal administratief centrum Boeverbos, mét provincieraadsaula, gebouwd in de Brugse rand. Geleidelijk aan verdwenen alle diensten uit het Provinciaal Hof, maar de provincie blijft het omwille van de uitstraling wel gebruiken voor allerhande gelegenheden, en heeft daar in die optiek ook nog een aantal personeelsleden ter plaatse. Ze betaalt daar geen huur voor, nog een traditie die stamt uit de tijd dat de overheden elkaar niet beconcurreerden. De provincie staat ook in voor het onderhoud van het gebouw. Aan de achterzijde is er ook nog altijd de ambtswoning van de gouverneur.
 
Twee jaar geleden al liet de Regie der Gebouwen weten dat ze het pand wilde verkopen. Het provinciebestuur was van meet af aan geïnteresseerd. Gedeputeerde voor patrimonium Bart Naeyaert (CD&V) : “Dit is een gebouw dat geroepen is om verder een publieke functie te blijven uitoefenen, en dat we maximaal willen gebruiken om de provincie nog meer uitstraling te geven, ook naar de vele toeristen toe die het centrum van Brugge aandoen. We zouden er dus ook een toeristisch infopunt kunnen inplanten, en in die optiek denken we bijvoorbeeld ook aan een mogelijke verhuizing van het Tolhuis naar hier. In de meerjarenplanning 2013-2019 hebben we hiervoor 5 miljoen euro voorzien. Een deel van het geld kan ook komen van de verkoop van de provinciegebouwen Abdijbeke, al moeten we nog even afwachten voor we concreet kunnen inschatten wat de implicaties van de interne staatshervorming zullen zijn op ons personeelsbestand.”
 
Of 5 miljoen euro voldoende zal zijn voor de aankoop van het Provinciaal Hof, zal nog moeten blijken. De gesprekken met de Regie der Gebouwen, die afhangt van de federale overheid, zijn volop aan de gang, maar interesse vanuit de privé-sector zou de prijs mogelijks nog kunnen opdrijven. “Al weet ik niet of er vanuit die hoek zoveel belangstelling zal zijn”, argumenteert Bart Naeyaert. “Het is een gebouw dat door zijn opvatting en indeling niet zo aantrekkelijk is voor commerciële doeleinden, en gezien zijn historisch karakter kan er ook maar weinig aan geraakt worden. Als we met de Regie een correcte prijs kunnen overeenkomen, dan hoeft het gebouw ook niet per se openbaar verkocht te worden.
 
 
 
Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad, vrijdag 21 november 2014, Jeroen Remaut