Provincie West-Vlaanderen start vooronderzoek binnenrestauratie kasteel Wolvenhof - Izegem

12/12/2014
De Provincie West-Vlaanderen gaat van start met het vooronderzoek voor de binnenrestauratie van het kasteel Wolvenhof in Izegem.
In haar deputatiezitting van donderdag 11 december kende ze de opdracht toe aan de bvba patrimonium Research&Consulting uit Brasschaat. De totale kostprijs van het vooronderzoek bedraagt 22.990 euro, btw inclusief.
De deputatie is tevreden dat ze, na geruime tijd, van de Vlaamse Overheid het groene licht kreeg om het vooronderzoek te starten.
De resultaten van dit vooronderzoek zullen de basis vormen om beslissingen inzake restauratiewijze te nemen. De provincie zal dit restauratiedossier indienen bij de Vlaamse overheid. Het is dan wachten op de goedkeuring van de Vlaamse overheid vooraleer de restauratie zelf kan gestart worden. De ervaring leert dat het vaak lang wachten is op de goedkeuring van het eigenlijke restauratiedossier door Vlaanderen. Bij kasteel ’t Hooghe in Kortijk is dit meer dan 5 jaar.
 
 
 
Het kasteel ‘Wolvenhof’
Het kasteel bevindt zich, net als het kasteel ‘Wallemote’, op het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof. Dit domein heeft een oppervlakte van 26 ha 03 a en 17 ca. Beide kastelen zijn eigendom van de stad Izegem. De Provincie West-Vlaanderen nam ‘Wolvenhof’ in 2010 in erfpacht van de stad Izegem voor een duur van 99 jaar.
‘Wolvenhof’ werd opgetrokken in 1913 en is beschermd als monument. Typerend voor de tijdsgeest is de verzorgde binnenafwerking met luxueuze vertrekken voor de bewoners en eenvoudige ruimten voor het personeel. De meeste van dergelijke interieurs zijn authentiek bewaard gebleven en zijn samengesteld uit houten parketten, wandbetimmeringen, behang, gordijnstofferingen, marmer, trappen, portieken enz.