Nog middelen beschikbaar voor kleinschalige projecten die zeevisserijgebied duurzaam ontwikkelen

08/01/2015

Personen met een innoverend projectidee om het Belgische zeevisserijgebied op korte termijn op een duurzame manier te verbeteren, kunnen tot en met 6 februari een aanvraag tot overheidssteun indienen. Projecten die voor oktober 2015 inzetten op de verhoging van de toegevoegde waarde van visserijproducten, de diversificatie van activiteiten of de opleiding van werknemers in de visserijsector of projecten die de rol voor vrouwen in de visserij versterken of staan voor een duurzaam beheer van de kust en het mariene milieu, komen in aanmerking. Momenteel, aan het einde van de programmaperiode, is er nog zo’n 60.000 euro voor nieuwe, kortdurende projecten beschikbaar. Op de website www.west-vlaanderen.be/EVF/inspiratie zijn er inspirerende voorbeelden van dergelijke projecten terug te vinden. Een Plaatselijke Groep (PG) onder voorzitterschap van gedeputeerde Bart Naeyaert zal de ingediende voorstellen beoordelen en de middelen verdelen. De PG bestaat uit partners uit de visserijsector, NGO’s en overheidsdiensten. De Provincie West-Vlaanderen werd aangeduid als administratieve en financiële verantwoordelijke.  

 
Dertigtal succesvolle projecten werden reeds ondersteund
Van 2011 tot en met 2014, werden reeds een dertigtal dergelijke, meer grootschalige projecten, ondersteund. Gedurende de volledige programmaperiode van 3 jaar, werd zo’n 4 miljoen euro overheidssteun ter beschikking gesteld.
Onder andere ‘A l’ Ostendaise’, 'Fish2know’, ‘Van boord tot bord, een blik op de hedendaagse kustvisserij’, ‘NorthSeaChefs & Vissers’ en ‘Vistraject’ zorgden ervoor dat de kennis over de visserijsector bij consumenten en chefs ging groeien, waardoor nieuwe mogelijkheden voor aangelande visproducten ontstonden.
 
 
Project indienen of een idee?
Rechtspersonen met een innoverend projectidee kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Plaatselijke Groep via as4.evf@west-vlaanderen.be of 0494 50 29 65.
Op www.west-vlaanderen.be/EVF/inspiratie zijn er tal van inspirerende voorbeelden van dergelijke projecten terug te vinden.
Creatieve, vernieuwende ideeën die passen onder één van de 5 operationele doelstellingen die geformuleerd werden in de ontwikkelingsstrategie komen in aanmerking.
In bijlage vindt u de 5 operationele doelstellingen.
 
 
www.west-vlaanderen.be/EVF