Verschillende scenario's voor streekhuis Zuid-West-Vlaanderen blijven open

22/01/2015
Gedeputeerde Bart Naeyaert antwoordde in de provincieraad van 22 januari 2015 op een vraag over de toekomst van het streekhuis in Zuid-West-Vlaanderen.
Daarbij wou hij eerst en vooral benadrukken dat er nog verschillende scenario's mogelijk zijn. Het onderzoek is nog lopende zodat er nog geen definitieve keuze gemaakt kan worden.
 
De verschillende scenario's voorzien telkens in een invulling voor de Sint-Janstoren (veemarkt), de huidige bowling, het kasteel 't Hooghe en de rozentuin.
 
Wat de restauratie van het kasteel 't Hooghe betreft, is er nog slechts 1 onduidelijkheid en die is het moment waarop de restauratie aangevat zal worden. Op technisch-administratief vlak is het dossier rond en ontvankelijk. Bevoegd minister Bourgeois moet de subsidies nu enkel nog effectief toekennen aan een bepaald begrotingsjaar.
 
Wat de toekomstige invulling van het kasteel betreft, is er nog geen duidelijkheid. Ofwel wordt het ingevuld als streekhuis, ofwel krijgt het een andere functie. Indien voor dat laatste gekozen wordt, dient zeker ook gekeken te worden naar de mogelijke betrokkenheid van belangrijke regionale spelers uit de nabijheid van het domein. Zelf denkt de gedeputeerde hiervoor o.a. aan Kortrijk Xpo en de Hogescholen.
 
Zolang een nieuwe stek voor het Streekhuis niet klaar is, neemt het Streekhuis zijn intrek in kantoren op de Pottelberg.
Mocht na onderzoek blijken dat (een deel van) de Sint-Janstoren op de Veemarkt in Kortrijk de beste optie is voor het streekhuis dan biedt deze een aantal voordelen. Voordeel van deze locatie is de ligging in het stadscentrum, maar ook dat er 28 werkposten zijn, ruime vergaderfaciliteiten èn een forumfunctie. De afwerkingskosten worden geschat op 390.000 euro (excl. Btw), maar dit moet nog verfijnd worden.
 
Het onderhoud van de Rozentuin is vervat in een opdracht voor Inagro. De tuinman kan verder werken, er is voorzien in de nodige infrastructuur. Het onderhoud blijft verzekerd. Eens duidelijk wordt welke functies het gerestaureerde kasteeltje zal vervullen, zal ook de publieke functie van de Rozentuin mee in het programma opgenomen moeten worden.
 
Over het bowlinggebouw is wel al beslist: dat wordt sowieso afgebroken.
 
Verschillende scenario’s blijven dus nog open. Belangrijk voor de gedeputeerde is nu dat de restauratie van het Kasteel gestart kan worden. De hele programmatie van de streekwerking wordt onder de loep genomen en daarna kunnen knopen doorgehakt worden inzake locatie van het streekhuis en gebruik van de verschillende sites.