De muskusrat duikt weer meer en meer op in onze provincie

05/02/2015

Provincieraadslid Marc Vanwalleghem (CD&V) vernam dat er in Moorslede onlangs een muskusrat werd gevangen. Gezien het al geruime tijd geleden was dat de streek daar af te rekenen kreeg met een muskusrattenpopulatie, trok hij dan ook aan de alarmbel. Hij informeerde bij gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) welke actie de provincie in deze zal ondernemen.

Gedeputeerde Bart Naeyaert liet weten dat er inderdaad vastgesteld wordt dat de populatie aan muskusratten terug groeit. Dat tonen de cijfers van 2013 en de eerste cijfers van 2014 helaas duidelijk aan.
Er zijn verschillende oorzaken.
Eerst en vooral was er het natte najaar van 2013 (met veel oogstresten, voedsel dus), met daarop een zachte winter, waardoor veel muskusratten de winter overleefden.
Een andere oorzaak heeft te maken met de bestrijding van de muskusrat buiten onze West-Vlaamse grenzen: zowel in Wallonië als in Frankrijk houdt men er andere ideeën over de uitroeiing van de muskusratten op na, waardoor dit niet bovenaan de agenda bij de besturen staat. In Oost-Vlaanderen is het probleem dan weer dat er geen gebiedsdekkende bestrijding is: enkel die gemeenten waar Rato een overeenkomst mee afsloot, zorgen voor een goeie bestrijding. Grensgemeenten die dus geen lid zijn van Rato blijken dan ook broeihaarden van waaruit de muskusrat West-Vlaanderen binnen komt.
Ook onze eigen West-Vlaamse gemeenten zijn mee schuldig aan de opmars van de muskusrat. Hun redenering ‘Waarom onze mensen laten rondlopen ter bestrijding van de muskusrat, terwijl er toch geen meer zijn’, is helaas de verkeerde. De aanwas van muskusratten kan zeer snel gaan.
 
De provincie zelf onderneemt diverse acties om de bestrijding terug op peil te krijgen. De rattenbestrijding is georganiseerd en gecoördineerd via de regionale comités. Met provinciale subsidie wordt gezamenlijk vergif aangekocht en wordt voorzien in nieuwe wagens voor de rattenbestrijders. Zo kunnen ze zich makkelijker verplaatsen naar de bestrijdingsgebieden. Ook probeert de provincie bij andere overheden, zoals de provincie Oost-Vlaanderen, de ambitie aan te wakkeren om tot gebiedsdekkende bestrijding over te gaan. Dit laatste voorlopig echter zonder succes.