Groene 62 (Torhout-Oostende) volledig heringericht

28/09/2015

Op maandag 28 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Torhout de heringerichte ‘Groene 62’. De ‘Groene 62’ is een voormalige spoorlijn die een rechtstreekse verbinding maakt tussen Torhout en Oostende. ​De werken kaderden in het provinciaal beleid met betrekking tot de herinrichting van voormalige spoorwegbeddingen tot ‘Groene assen’, veilige en comfortabele routes die het West-Vlaamse platteland ontsluiten voor onder andere fietsers en wandelaars.

 

 
 
24 provinciedomeinen, waaronder 9 Groene assen
De Provincie beschikt vandaag over 24 provinciedomeinen, waaronder negen Groene Assen, die voor het publiek opengesteld zijn. De provinciedomeinen bieden de bezoekers rust, natuur en ontspanning. De Groene assen ontsluiten het West-Vlaamse platteland voor fietsers en wandelaars.
De aankoop van de verschillende assen (Groene 62, Vloethemveldzate, Stroroute, Guldensporenpad, Kezelbergroute, Trimaarzate, Frontzate, Vrijbosroute en Abdijenroute) kostte de Provincie tot op heden ruim 3,2 miljoen euro.
Naast de Groene 62 werden ook de Stroroute en de Kezelbergroute reeds heringericht. Later worden nog andere Groene assen aangepakt.
 
 
Verloop, beschrijving en kostprijs van de werken
De herinrichting van de Groene 62 gebeurde in zeven verschillende fasen, tussen 2012 en 2015. Er werden onder andere stukken nieuw fietspad aangelegd, er gebeurden taludversterkingen en herstellingen aan de bestaande fietsverharding en er werd nieuw straatmeubilair voorzien.
De verkeersveiligheid stond voorop bij de herinrichting van de kruispunten op de Groene 62: nieuwe bebording werd voorzien, mijlpalen markeren de kruisingen en de aangepaste verharding biedt een signaalfunctie voor de fietser.
De mijlpalen vormen een belangrijk element in de herkenbaarheid als oude spoorwegbedding in provinciaal beheer. Niet alleen de mijlpalen, maar ook de rustpunten en de bebording worden bij alle Groene Assen uitgevoerd in een uniforme, herkenbare stijl.
In totaal kostte de herinrichting 2,14 miljoen euro. De Provincie investeerde ruim 1,8 miljoen euro. Toerisme Vlaanderen en het Fietsfonds droegen respectievelijk 202.000 euro en 70.000 euro bij.