Opening van de nieuwe gebouwen in 't Venster - Izegem

25/09/2015

Het zal je maar overkomen. Je bent een perfect mobiele en gezonde persoon, één verstrooidheid later, een ongeval, en je bent voor de rest van je dagen ernstig fysiek en mentaal beperkt.

Vanavond 25 september 2015 officiële opening van de nieuwe gebouwen in ’t Venster (Izegem). ‘t Venster behoort tot de vzw UNIE-K. Deze vzw staat in voor begeleiding van mensen met een beperking die nood hebben aan een intensieve vorm van ondersteuning en permanent toezicht. Eén van de belangrijkste realisaties is de nieuwe leef- en woongroep ‘De Brem’ voor 6 bewoners. Als voorzitter van de vzw UNIE-K en als gedeputeerde ben ik fier deze opening te mogen bijwonen. De provincie leverde een belangrijke financiële ondersteuning.