Provincie plant aanleg fietspad langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke

22/10/2015

Op donderdag 22 oktober keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke goed.

Er komt een dubbelrichtingsfietspad in asfalt van 2 m 50 breed over een afstand van 800 m. Naast het fietspad wordt aan de ene kant een veiligheidsstrook van 1 m 50 breed voorzien, aan de andere zijde een voetpad van 1 m 50 breed. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

De aanleg van het fietspad is gekoppeld aan de renovatie van de bestaande riolering en aanleg van een nieuwe riolering, de vernieuwing van de rijweg en de aanleg van een middelgeleider. Deze zaken worden gefinancierd door de gemeente Jabbeke.
 
 
Beschrijving van de geplande werken voor de aanleg van het fietspad
De opdracht behelst de voorbereidende werken, het openbreken van verhardingen, het rooien van bestaande planten, het aanleggen van bestratingen, voetpaden, opritten, veiligheidsstroken en het dubbelrichtingsfietspad, het plaatsen van de signalisatieborden en het afwerken met groenvoorzieningen.
 
 
Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 1.297.291 euro, exclusief btw waarvan 255.673,25 euro ten laste van de Provincie voor de aanleg van het fietspad en 1.041.617,75 euro ten laste van de gemeente Jabbeke voor het voorzien van de nieuwe riolering en de vernieuwing van de rijweg.
Voor de aanleg van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.
Voor de uitvoering worden 100 werkdagen gerekend. De werken zijn voorzien voor het voorjaar van 2016.