Provincie verleent milieuvergunning voor heropbouw Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland)

21/12/2015

In haar zitting van maandag 21 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend voor het vervangen van een aantal installaties aan het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland).

De aanvraag betreft het vervangen van installaties zoals de bakzaal, de verpakkingslijnen en de vriestunnels die vernield zijn door een bedrijfsbrand op 7 september 2015.

 

Nieuwe milieuvergunning
In de nieuwe milieuvergunning worden een aantal bijzondere voorwaarden voorzien: er komen nieuwe verkeerstellingen, er wordt op gemeentelijk niveau een werkgroep opgericht met het bedrijf en de buurt en de globale hindersituatie wordt periodiek opgevolgd via een provinciale begeleidingscommissie.
 
Het is de bedoeling van nv Clarebout Potatoes om de vernielde installaties opnieuw op te bouwen op dezelfde plaats. Om het niveau van brandveiligheid te verhogen, zullen de baklijnen en de vriestunnels bij het herstel aan de achterzijde van het bedrijf ingeplant worden.
In het project vindt geen verhoging plaats van de productiecapaciteit. Het aardappelverwerkend bedrijf beschikt over een milieuvergunning tot 4 september 2028 voor een productiecapaciteit in Nieuwkerke van 810 ton diepvriesfrieten per dag.
 
Voor de oorspronkelijke milieuvergunning was een milieu-effecten-rapport (MER)vereist. Aangezien de nu geplande situatie grotendeels overeenkomt met een voorzetting van de in het MER beoordeelde situatie, heeft de Vlaamse overheid op 2 november 2015 een ontheffing verleend, zodat geen nieuw MER moest worden opgesteld. Daardoor kon het bedrijf meteen de nieuwe milieuvergunning aanvragen die voor de heropbouw vereist is.
 
 
Gunstige adviezen
De aanvraag voor de heropbouw van de installaties werd gunstig geadviseerd door het gemeentebestuur van Heuvelland, de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen en door de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Uit alle adviezen en uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt een blijvende bezorgdheid over de impact op de omgeving, in het bijzonder wat betreft de verkeersveiligheid.