Provincie verleent milieuvergunning voor bouwen van twee windmolens in Ruddervoorde (Oostkamp)

21/12/2015

In haar zitting van maandag 21 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan Aspiravi nv uit Harelbeke voor het bouwen van twee windmolens met een maximum hoogte van 150 m, gelegen tussen de E 403 en het Plaisierbosje op de grens van Ruddervoorde (Oostkamp) en Zedelgem.

​De deputatie volgt hiermee het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.
 
De hinder voor omwonenden moet volledig binnen de gecombineerde wettelijke normen van slagschaduw blijven, zijnde maximum 8 uur op een gans jaar en maximum 30 minuten per dag in de woning. Door de aanwezigheid van het bosje en door het relatief beperkt aantal woningen in de nabijheid is dit mogelijk zonder dat sterk op het rendement van de windmolens moet worden ingeboet.
 
De wettelijke geluidsnormen worden gehaald. Ook de veiligheid voor wandelaars, speelbosgebruikers, enz van het Plaisierbos werd grondig onderzocht en goed bevonden.
 
Geen extra windmolens in de toekomst
Het onderzoek bij dit aanvraagdossier toont aan dat de mogelijkheden om in deze omgeving nog meer windmolens te bouwen, uitgeput zijn.
 
Met dit standpunt wil de Provincie de bezorgdheden van de gemeenten Oostkamp en Zedelgem, die ongunstig advies gaven, en van de individuele bezwaarindieners maximaal beantwoorden.