Provincie West-Vlaanderen wil Provinciaal Hof (Brugge) aankopen

29/02/2016

Het Provinciaal Hof in het centrum van Brugge is reeds 124 jaar, sinds 1896, het uithangbord van het provinciebestuur. ​De Provincie wil het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge nu aankopen van de federale overheid. De verwerving ervan staat geagendeerd op de provincieraadszitting van donderdag 25 februari.

Nieuwe functies
Op de plaats van het Provinciaal Hof bevond zich in de Middeleeuwen de Waterhalle. Deze plaats was het hart van het toenmalige wereldhandelscentrum Brugge, waar handelaren uit alle hoeken van Europa toekwamen.
Met de nieuwe invulling wil de Provincie het Provinciaal Hof opnieuw laten uitgroeien tot een belangrijke ontmoetingsplaats. Bezoekers zullen er kunnen ontdekken wat West-Vlaanderen als regio te bieden heeft. De Provincie richt zich daarbij in eerste instantie op de West-Vlamingen, maar ook toeristen uit binnen- en buitenland moeten er straks warm gemaakt voor een bezoek aan één van de vele bezienswaardigheden van West-Vlaanderen.

Naast toeristisch-recreatieve informatie, zullen bezoekers ook informatie krijgen over de andere provinciale beleidsthema’s en blikvangers. Ook West-Vlaamse streek- en hoeveproducten kunnen er gepromoot worden.
Deze informatiefunctie wordt gecombineerd met de huidige congres- en vergaderfunctie voor de ruimere publieke sector. De maximale capaciteit van het gebouw is door de brandweer vastgesteld op 220 aanwezigen op de bovenverdieping en 350 op de gelijkvloerse verdieping.
 
Aanpassingswerken
Aan het gebouw zullen zeker instandhoudings- en aanpassingswerken nodig zijn. Zo dient de toegankelijkheid voor personen met een handicap bekeken te worden. De verschillende toe- en ingangen tot het gebouw en de verschillende ruimtes binnen het gebouw moeten aangepast worden en er is een nieuwe lift nodig.
Verder zijn ook energiebesparende maatregelen, zoals de isolatie van het dak en dubbele beglazing, aan de orde. Ook de hoogspanningscabine dateert van voor 1980 en is dringend aan vervanging toe. Andere dringende renovatiewerken zijn: de brandmeldingsinstallatie, ventilatie in het gebouw en het sanitair. Ook de provinciale visibiliteit in het gebouw zal worden versterkt.
Het gebouw zal dus zowel naar functionaliteit als naar bouwkundige toestand verder aan de noden van deze tijd moeten aangepast worden, uiteraard met respect voor het erfgoed dat het belichaamt.
 
Budget voor de aankoop en instandhoudings- en aanpassingswerken
De verkoopwaarde werd geraamd op 4.847.847 euro. In het meerjarenplan van de Provincie (dat loopt tot eind 2019) is er 2,86 miljoen euro voorzien voor noodzakelijke instandhoudings- en aanpassingswerken, zoals werken met betrekking tot hoogspanning, toegankelijkheid en energetische ingrepen.
Door de verwerving van het Provinciaal Hof en de interne staatshervorming (vanaf 2017 focus op de grondgebonden bevoegdheden - minder huisvesting nodig voor personeel) streeft de Provincie naar een rationalisatie van de gebouwen in Brugge en de Brugse rand.
Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht om alle personeel te centraliseren in provinciehuis Boeverbos. Als dit haalbaar is, dan zal het provinciehuis Abdijbeke niet langer gebruikt worden als provinciehuis. De Provincie wil dan ook Provinciehuis Abdijbeke in Brugge verkopen.
Na aankoop en inrichting van het Provinciaal Hof, kan het Provinciaal Informatiecentrum van het Tolhuis naar daar verhuizen. Mogelijks wordt in het Tolhuis dan het ondernemerscentrum voor Brugge ondergebracht.
Als bijlage is meer duiding over de historische verbondenheid tussen het Provinciaal Hof en de Provincie West-Vlaanderen terug te vinden.