Provincie verleent milieuvergunning onder voorwaarden aan Unilin - Oostrozebeke

25/03/2016

In haar zitting van donderdag 24 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan het spaanderplaatbedrijf Unilin in Oostrozebeke.

De aanvraag betreft een milieuaanvraag voor twintig jaar voor de hele site.

 
Verleende vergunning
De milieuvergunning wordt, onder voorwaarden, verleend voor de duurtijd van twintig jaar, met uitzondering van de vergunningen voor het lozen van het bedrijfsafvalwater en voor de branders bij de spaandrogers. Deze worden beperkt in tijd.
De uiteindelijke lozingssituatie is namelijk afhankelijk van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, en daarom wordt de termijn hiervoor beperkt tot eind 2020.
Daarnaast dienen een aantal branders bij de spaandrogers weldra vervangen te worden; deze vergunning wordt beperkt tot eind 2017.
 
Extra voorwaarden
De extra voorwaarden houden onder andere de oprichting van een begeleidingscommissie die de uitbating van nabij zal opvolgen, in. Daarnaast wordt er een strak tijdsschema opgelegd voor nog uit te voeren investeringen en aanpassingen.
 
Reeds genomen en nog te nemen maatregelen
Unilin nam reeds een aantal hinderbeperkende maatregelen op vlak van geluidsbeperking, transportorganisatie en stofbeheersing, zoals bijkomende geluidsisolatie.
Bij een aantal andere hinderbeperkende maatregelen zoals het verplaatsen van de hoofdingang voor het goederenverkeer van het bedrijf naar de kant van het kanaal gaf ze de garantie deze uit te voeren binnen een strikt tijdsschema, tegen eind 2018.
De deputatie was van oordeel dat het bedrijf tegemoet gekomen is aan de bezorgdheid van omwonenden, het gemeentebestuur en diverse adviesinstanties over de impact van het bedrijf en verleende daarom de milieuvergunning voor 20 jaar onder strikte voorwaarden.