Provincie verwerft perceel met oog op realisatie gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek - Oostrozebeke

28/04/2016

Op donderdag 28 april keurde de provincieraad de aankoop van een perceel grond met het oog op de verdere uitbouw van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek in Oostrozebeke goed.

Het gaat over een oppervlakte van 13 a 06 ca. De aankoopprijs bedraagt 14.802,69 euro. De aan te kopen grond is nodig voor de realisatie van open en nieuwe beekdelen op de Hulstebeek, als verbinding tussen het bufferbekken en de straatgrachten langs de Kanaalweg.
 
Naast de aankoop, plant de Provincie ook een ruil: een deel van het te realiseren bufferbekken ligt op terrein van een aanpalende eigenaar.
 
Gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek
Het gecontroleerd overstromingsgebied is voorzien ter hoogte van de Kanaalweg en zal een capaciteit van 13.000 m³ bevatten. Het moet een oplossing bieden aan extreme weersomstandigheden en er onder andere voor zorgen dat bij hevige regenval de afstroom naar de waterloop optimaal kan verlopen.
 
Kostprijs en termijn werken
De werken worden geraamd op 523.298,02 euro, inclusief btw en zijn voorzien voor het najaar van 2016. Voor de uitvoering worden 85 werkdagen gerekend.
 
Wateroverlast in het verleden
De Hulstebeek loopt vanuit Hulste naar het kanaal Roeselare-Leie. Daar wordt ze onder het kanaal doorgesluisd om dan vervolgens verder richting het centrum van Oostrozebeke te stromen. De sifon onder het kanaal is echter een rem op de Hulstebeek waardoor bij hevige neerslag een moeilijke afstroom ontstaat naar de waterloop. Bij hevige neerslag ontstaan dan problemen bij de omliggende landbouwbedrijven en een aantal woningen langs de Kanaalweg en de Oostrozebekestraat, ter hoogte van de gemeentegrens Hulste/Oostrozebeke. Het gecontroleerd overstromingsgebied zal hier een oplossing voor bieden.