Eerste Week van de korte keten in West-Vlaanderen

10/05/2016

Tussen 27 mei en 5 juni vindt in West-Vlaanderen de eerste Week van de korte keten plaats, een organisatie waarvoor zowel Westtoer, POM West-Vlaanderen als Inagro hun beste beentje voorzetten. Hoofddoel van de actie is het brede publiek laten kennismaken met West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. Dat moet onder meer gebeuren via nieuwe fietsroutes, proeverijen, hoevepicknicks, kookworkshops en opendeurdagen. 

 

 
Van 27 mei tot 5 juni vindt in het Brugse Ommeland, de Leiestreek, de Westhoek en langs de Kust de eerste Week van de korte keten plaats. Tijdens die week is het de bedoeling dat zo veel mogelijk consumenten in contact komen met de oorsprong van de producten die ze dagelijks eten. Voor hoeveproducenten is het een kans om de rechtstreekse band met de eindconsument aan te halen en hun vakmanschap in de verf te zetten.
 
In totaal nemen een vijftigtal lokale producenten deel aan het initiatief. Allemaal besteden ze aandacht aan de rechtstreekse afzet aan de consument en ook steeds meer aan lokale restaurants. Voedselkilometers zo veel mogelijk beperken, producten met een lokaal verhaal en bovendien een duw in de rug van de lokale economie: de korte keten heeft het allemaal. De Week van de korte keten wil ook inspelen op de West-Vlaamse identiteit. 
“Het verhaal achter lokale producten is een verhaal van hard werken, maar vooral ook van aanvoelen”, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie en voorzitter van de POM West-Vlaanderen, één van de drie organiserende partners. “Dat ondernemerschap verdient alle lof en steun. Temeer omdat het ook opportuniteiten biedt aan andere ondernemers, zoals lokale middenstand en horeca, om zich ook op hun beurt te onderscheiden.”
 
Voor deze eerste editie van de Week van de korte keten slaan Westtoer, POM West-Vlaanderen en Inagro de handen in elkaar. “Een uniek partnerschap”, zo klinkt het. Westtoer deed zijn duit onder meer in het zakje met zes uitgestippelde fietsroutes op het vernieuwde fietsnetwerk. “Bedoeling is dat fietsers onderweg kunnen proeven van lekkere streekproducten”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “Ik denk daarbij ook aan de vele buitenlandse toeristen die onze provincie komen bezoeken.”
 
“De korte keten is niet voor elke land- en tuinbouwer de meest geschikte afzetstrategie”, aldus gedeputeerde Bart Naeyaert, voorzitter van kennisplatform Inagro. “Maar voor sommige biedt het een interessant venster op de toekomst. De provincie wil landbouwers die het risico nemen om hierin te investeren ondersteunen, onder meer via de Week van de korte keten. Er zullen klantenacties bij buurtwinkels worden georganiseerd, op 17 boerderijen zal een hoevepicknick plaatsvinden en er zal ook samengewerkt worden met andere actoren, zoals bijvoorbeeld het Krachtboer-event.”
 
Het hele programma vind je hier. 
 
 
 
 
Vilt, 11 mei 2016