Provincie verleent milieuvergunning voor windturbine in Menen

26/05/2016

In haar zitting van donderdag 26 mei heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan de nv Grensland Power voor een windturbine op het industrieterrein Grensland in Menen.

De windturbine komt nabij de twee reeds eerder vergunde en operationele windturbines op hetzelfde industrieterrein. Er werden 78 bezwaarschriften ingediend.
 
Stedenbouwkundige vergunning verleend en positief advies
Op vrijdag 20 mei heeft de bevoegde Vlaamse overheid de stedenbouwkundige vergunning verleend voor deze bijkomende turbine.
 
Uit het onderzoek door de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen blijkt dat de hinder op het vlak van geluid en slagschaduw beperkt kan blijven. Zoals gevraagd door de Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft het bedrijf ook duidelijk gemaakt hoe bij de twee reeds operationele windmolens de Vlarem II-voorwaarden worden nageleefd. Dit gebeurde aan de hand van een overzicht van de momenten waarop de molens werden stilgelegd om de slagschaduw te beperken.
 
Een erkend deskundige heeft bovendien een berekening uitgevoerd van het groepsrisico op het vlak van veiligheid waarbij rekening werd gehouden met alle werknemers in de omgeving. Hieruit blijkt dat de windturbine aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidscriteria kan voldoen.