Secundair landbouwonderwijs leert biolandbouw kennen

20/10/2016

Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, onderzoekscentrum Inagro en het Departement Landbouw en Visserij werd voor het eerst in Vlaanderen een netwerkdag georganiseerd rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het land- en tuinbouwonderwijs. Hoofddoel van de infodag was om de aanwezige leerkrachten inspiratie te bieden en hen zin te doen krijgen in biologische landbouw. Met 24 aanwezige scholen was de belangstelling meteen groot.

Terwijl de marktvraag naar bioproducten steeds groter wordt, blijft biolandbouw in het landbouwonderwijs nog al te vaak onderbelicht. Een eerste netwerkdag rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het secundair land- en tuinbouwonderwijs moest daar verandering in brengen. Het initiatief werd op poten gezet door de provincie West-Vlaanderen, Inagro en het Departement Landbouw en Visserij, dat op die manier biologische basisprincipes beter wil inbedden in het landbouwonderwijs zoals dat voorzien is in het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017.

Met 24 ingeschreven scholen was de belangstelling meteen groot. Niet alleen leerkrachten, maar ook pedagogisch begeleiders, directeurs en technisch adviseurs-coördinatoren namen deel. Verschillende organisaties uit de sector zoals ILVO, Landwijzer, Inagro, Boerenbond en BioForum hielpen de dag mee invullen en ondersteunen. De meeste aanwezige scholen kwamen uit West-Vlaanderen, maar het is wel degelijk de bedoeling om deze netwerkmomenten open te trekken en uit te breiden naar de rest van Vlaanderen.
 
Bart Nayaert, gedeputeerde van Landbouw in de provincie West-Vlaanderen, opende de dag met de boodschap dat de provincie inzet op bio omdat de consument, de veilingen en de verwerkende industrie vragen naar bioproducten. En om die bioproducten te produceren zijn goed opgeleide land- en tuinbouwers nodig. Verder werd er door onderzoekers meer uitleg gegeven over de principes van biolandbouw, werden verschillende biopercelen bezocht en werd er ook gebrainstormd rond de oprichting van een netwerk rond agro-ecologie, biologische landbouw en andere duurzame landbouw- en tuinbouwtechnieken. Want de vraag naar zo’n netwerk is groot, zo klinkt het. 
 
 
 
Vilt, donderdag 20 oktober 2016