Provincie wil noodpomp op vaart in Snaaskerke - Gistel

27/10/2016
Op donderdag 27 oktober keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de bouw van een noodpompgemaal op de vaart in Snaaskerke (Gistel) goed.
​Het noodpompgemaal is voorzien ter hoogte van de Kanaalweg bij de dorpskern van Snaaskerke en is nodig om de waterproblematiek in de buurt aan te pakken: het teveel aan regenwater in Snaaskerke en het noorden van Gistel verloopt via het vlak poldergebied.
In geval van nood loopt het teveel aan water in het kleine bufferbekken. Van daaruit zal het water overgepompt kunnen worden met een vijzelpomp naar het kanaal.
 
Raming en termijn
De werken worden in totaal geraamd op 373.464,61 euro, exclusief btw, en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De stad Gistel stond in voor de aankoop van de gronden en de studiekosten die nodig waren voor de opmaak van de plannen en het bestek.
Voor de uitvoering worden 80 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor mei 2017.
 
Groter project
De werken vormen een geheel met de al in uitvoering zijnde rioleringswerken in de dorpskern van Snaaskerke – Gistel en de aanleg van fietspaden van de Oostendebaan tot Oudenburg langs het kanaal Plassendale – Nieuwpoort door het Agentschap Wegen en Verkeer.