Provincie wil extra bufferende capaciteit Speievaart - Veurne

27/10/2016
Op donderdag 27 oktober keurde de provincieraad de aankoop van percelen grond aan de Speievaart in Veurne goed.
​De verwerving is nodig om geplande waterbeheersingswerken uit te voeren om het waterbeheer in De Moeren te verbeteren. Dankzij de extra gronden kan een alternatieve afwatering van het Ringslot langs het tracé van de Speievaart voorzien worden. Van daaruit kan het water overgepompt worden naar het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort.
De gronden zijn gelegen in Veurne en De Panne, aan beide zijden van de E40-A18, ter hoogte van het geplande pompstation aan de Duinkerkestraat. Het gaat over een totale oppervlakte van 3.712 m². De totale aankoopprijs bedraagt 23.540 euro.
 
Meerjarenprogramma 2014-2019
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de verbetering van het waterbeheer van De Moeren was voorzien in het meerjarenprogramma.
 
Groter project
De werken maken deel uit van het Europees Interreg V-project ‘Mageteaux’ waarbij een verbetering van de waterbeheersing van de Franse en Vlaamse Moeren gerealiseerd zal worden.