Provincie verleent milieuvergunning onder voorwaarden aan exportslachthuis Ruiselede

02/12/2016

In haar zitting van donderdag 24 november heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan exportslachthuis De Coster in Ruiselede. De deputatie volgt hiermee het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

De aanvraag betreft het verhogen van de slachtcapaciteit van 875.000 varkens op jaarbasis naar 1.200.000 varkens. Het bedrijf had gevraagd om de slachtcapaciteit te verhogen tot 1.500.000 varkens per jaar, maar dat aantal is niet mogelijk omwille van de geldende Vlarem II-afstandsregels voor slachthuizen nabij woonzones.

Uit het onderzoek van de aanvraag en het bijhorende project-milieueffectrapport, het rapport dat wordt opgemaakt voor een vergunning wordt verleend, is gebleken dat ook bij een slachtcapaciteit van 1.200.000 varkens het mogelijk moet zijn om de hinder en risico’s voor de omgeving beperkt te houden. Het blijft echter wel verboden om vóór 6 uur te slachten.
 
 
Mogelijke mobiliteitsimpact
Het gemeentebestuur van Ruiselede en een aantal omwonenden hebben terecht gewezen op de mogelijke negatieve mobiliteitseffecten van de uitbreiding.
 
Op basis van de reeds genomen maatregelen - enerzijds door het bedrijf en anderzijds door het gemeentebestuur - om de dorpskern zoveel mogelijk te vrijwaren van zwaar verkeer van en naar het slachthuis, en mits het voorzien van de nodige bijkomende maatregelen, moet het volgens de deputatie mogelijk zijn om de mobiliteitsimpact beheersbaar te houden.
 
De deputatie voorziet daarnaast ook de nodige randvoorwaarden om de hinder beperkt te houden en alles nauwgezet op te volgen. Zo engageert ze zich om via een herkomst-bestemmingsonderzoek het concrete vrachtverkeer in en naar Ruiselede in beeld te brengen.
Er wordt eveneens een opvolgingscommissie voorzien waar alle betrokken overheden tussentijds de situatie op en rond het slachthuis bespreken.