Provincie koopt perceel aan om gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek te realiseren - Zwevegem

22/12/2016
Op donderdag 22 december keurde de provincieraad de aankoop van een perceel grond om een gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek in Zwevegem te realiseren goed.
De aan te kopen grond is gelegen in de Kappaert-wijk en heeft een totale oppervlakte van 1 ha 03 a 33 ca. De aankoopprijs bedraagt 88.481,75 euro.
 
Meerjarenprogramma 2014-2019
De aanleg maakt deel uit van het Europees Interreg V-project LYSe en moet een oplossing bieden aan de wateroverlast in verschillende straten in buurgemeente Deerlijk.
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werken. Ook de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek in Zwevegem was voorzien in het meerjarenprogramma.