Provincie wil 'droog' bufferbekken op de Grote Wallebeek realiseren - Kortrijk

22/12/2016
Op donderdag 22 december keurde de provincieraad de aankoop van enkele percelen grond om een ‘droog’ bufferbekken op de Grote Wallebeek in Kortrijk te realiseren goed.
Een ‘droog’ bufferbekken wordt minder diep uitgegraven, zodat het bekken meestal droog blijft en er dieren kunnen grazen. Enkel bij hevige neerslag vult het bekken zich tijdelijk.
De aan te kopen gronden grenzen aan de hoeve Walle, gelegen aan de verkeerswisselaar ‘het Ei’, en hebben een totale oppervlakte van 1 ha 09 a 74 ca. De aankoopprijs bedraagt 320.533,75 euro.
Omdat er een ‘droog’ bufferbekken wordt aangelegd, kunnen de gronden later aangewend worden als graasweide voor de dieren van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI), campus tuinbouwschool.
Eerder dit jaar kocht de Provincie hoeve Walle aan ter uitbreiding van het PTI in Kortrijk.
 
Samenwerking met stad Kortrijk en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Voor de waterbeheersingswerken in de omgeving van het Ei en de Grote Wallebeek, werkt de Provincie samen met de stad Kortrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
De gronden worden verworven door de stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie zorgt voor de aankoop van 1 ha 09 a 74 ca of 45 % van de percelen en staat na de aanleg van het bufferbekken in voor het beheer ervan.
De stad Kortrijk verwerft 1 ha 31 a 28 ca of 55 % van de percelen en staat in voor de opmaak van het gemeentelijk RUP ‘Grote Wallebeek’ waarbij een bestemmingswijziging voor deze gronden naar ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ wordt doorgevoerd.
Bijkomend zal de Provincie nog instaan voor de verwerving van 3 percelen met een totale oppervlakte van 1 a 41 ca, die momenteel een vlotte toegankelijkheid naar het bufferbekken bemoeilijken.