Provincie opent vernieuwde toegangsbrug kasteel Tillegem - Brugge

24/02/2017
Op vrijdag 24 februari opent de Provincie West-Vlaanderen de vernieuwde toegangsbrug aan het kasteel Tillegem in het provinciedomein Tillegembos in Sint-Michiels (Brugge).
De toegangsbrug en het landhoofd, de verbinding tussen brug en oever, aan het kasteel Tillegem werden gerestaureerd.
De werken omvatten de inwendige versteviging, restauratie en reiniging van de keermuren, vervanging van de ophaalbrug, herstelling van de toegangstrap, versteviging van de oevers en het vernieuwen van het voetpad, de waterkering, de waterafvoer en het brugdek.
De kostprijs bedroeg 350.000 euro, inclusief btw en werd volledig gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. De werken namen zo’n 170 dagen in beslag.
 
 
 
Kasteel Tillegem in provinciedomein Tillegembos
Het kasteel Tillegem ligt in het provinciedomein Tillegembos in Sint-Michiels (Brugge).
Het kasteel is, samen met de Abdij van Maele, een van de weinige resterende middeleeuwse sites in de Brugse regio. De lange bouwhistorische geschiedenis van deze locatie is een voorbeeld voor de ontwikkeling van deze regio tijdens de middeleeuwen.
Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Provincie West-Vlaanderen.
In het kasteel zijn een aantal provinciale diensten gehuisvest, onder andere de gebiedsgerichte werking voor de regio Noord-West-Vlaanderen.
Het Tillegembos grenst aan de Brugse agglomeratie en is het oudste provinciedomein van West-Vlaanderen. In 1963 werden de eerste 44 ha aangekocht.