Provincie verleent milieuvergunning voor zevende windturbine in Zeebrugge

09/03/2017
In haar zitting van donderdag 9 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan Electrabel nv voor een windturbine in de achterhaven van Zeebrugge.
De windturbine komt ten zuiden van het bedrijf Bridgestone. Momenteel staan er in het havengebied al vier windturbines. Eind 2016 verleende de deputatie een milieuvergunning aan Eneco nv voor twee bijkomende windturbines. Met de komst van deze nieuwe windturbine komt het aantal vergunde windturbines in het havengebied op zeven.
De Vlaamse Overheid verleende eveneens op 9 maart de stedenbouwkundige vergunning voor de windturbine.
 
Milieuvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat de windturbine ruimtelijk en landschappelijk thuishoort in dit havengebied.
Uit onderzoek door de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie is gebleken dat zowel afzonderlijk, als in combinatie met de andere windmolens, de hinder en de eventuele veiligheidsrisico’s voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen gehouden worden.
Zowel de stad Brugge, de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen als de Provinciale Milieuvergunningscommissie brachten een gunstig advies uit.
 
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend