Provincie verleent milieuvergunning voor derde windturbine bij transportzone - Zeebrugge

23/03/2017

In haar zitting van donderdag 23 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan Windkracht Vlaanderen bvba voor een windturbine aan de transportzone in Zeebrugge. De windturbine komt ten zuiden van de transportzone. Momenteel staan er in het gebied al twee windturbines van Engie-Electrabel.

Milieuvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat de windturbine ruimtelijk en landschappelijk thuishoort in dit gebied: de geplande windturbine vormt samen met de twee bestaande windturbines in de transportzone een lijnopstelling die parallel loopt aan de N31 (Baron De Maerelaan) en de spoorweg Zeebrugge/Brugge.
Uit onderzoek door de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie is gebleken dat zowel afzonderlijk, als in combinatie met de andere windmolens, de hinder en de eventuele veiligheidsrisico’s voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen gehouden worden.
Er zal bovendien nauwelijks bijkomende hinder ontstaan door de derde windturbine ten opzichte van wat de meer noordelijk gelegen bestaande windturbines veroorzaken. Voor alle zekerheid wordt de exploitant verplicht de windturbine zo in stellen dat er geen cumulatieve slagschaduw zal veroorzaakt worden.
Zowel de stad Brugge, de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen als de Provinciale Milieuvergunningscommissie brachten een gunstig advies uit.
 
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.