Provincie en gemeente Kortemark voeren beveiligingswerken aan Spanjaardbeek uit

31/03/2017

Op maandag 13 maart gingen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Kortemark met beveiligingswerken aan de Spanjaardbeek in Kortemark van start.

Ondertussen zijn de werken goed gevorderd: de nieuwe beekbedding is bijna volledig aangelegd. In april zal de dijk bovenop de oude beekbedding worden aangelegd.

De aanleg van een beschermingsdijk, voor de woningen en tuin langs de Lichterveldestraat, is de laatste fase van de beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast in het centrum van Kortemark.
Er wordt een grondberm aangelegd en ter hoogte van de Lichterveldestraat wordt de Spanjaardbeek verlegd over een lengte van 200 m.
 
Inspraak door bewoners tijdens infovergadering
Op een infovergadering in maart 2016 werden de mogelijkheden voor de extra beveiligingswerken toegelicht en gaven de bewoners aan te kiezen voor het verleggen van de Spanjaardbeek in zuidelijke richting.
Op die manier zou er ruimte ontstaan voor de aanleg van een beveiligingsberm aan de achterzijde van de tuinen.
 
Raming en termijn
De werken worden uitgevoerd door de firma Grondwerken Martens uit Jabbeke en zullen, naargelang de weersomstandigheden, 1 à 2 maanden in beslag nemen.
De kostprijs wordt geraamd op 125.000 euro, inclusief btw, en is volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.