Sint-Salvatorskathedraal uit de stellingen - Brugge

18/05/2017

Eind 2010 werd gestart met de binnenrestauratie van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Ondertussen zijn de werken goed gevorderd: de kathedraal is uit de stellingen en opnieuw toonklaar. ?De laatste restauraties aan het interieur worden in de loop van 2017 afgerond. Voor deze interieurrestauratie werd door de Provincie West-Vlaanderen de vereniging van architecten Vermeersch, Dugardyn en Viérin uit Brugge als ontwerper aangesteld. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt zo’n 30,3 miljoen euro inclusief btw. De Provincie West-Vlaanderen staat in voor de volledige kost. De Vlaamse Overheid kent een subsidie toe van 60 %.

 

 
 
 
Binnenrestauratie Sint-Salvatorskathedraal in drie delen
Om de werking van de kathedraal zo goed mogelijk te kunnen verzekeren, werd de kathedraal in drie grote delen opgesplitst. Elk deel omvat 6 loten (lot 1: ruwbouw en schilderwerken, lot 2: polychromie, lot 3: stenen meubilair, lot 4: houten meubilair, lot 5: metalen vaste inrichting, lot 6: gebrandschilderde ramen).
Deel 1, het schip en de zijbeuken, werd aanbesteed in 2010 en werd uitgevoerd in 2011, 2012 en 2013. De totale kostprijs hiervoor is 1.387.149,59 euro incl. btw.
Het tweede deel 2 bestaat uit de viering, het hoogkoor, het zuidelijk transept en de sacristie. Er waren twee vooronderzoeken, namelijk voor de houten wapenborden in het hoogkoor (3.538,00 euro) en voor het gebrandschilderd glasraam in de Sint-Barbarakapel (46.683,88 euro).
De pleister- en schilderwerken en de restauratie van de gebrandschilderde ramen zijn reeds uitgevoerd (2014-2017). De kostprijs bedraagt 2.060.420,34 euro incl. btw.
De werken aan het stenen en houten meubilair zijn in uitvoering en worden geraamd op 332.521,10 euro. Het einde van deze werken is voorzien voor eind 2017.
Deel 3 omvat het noordelijk transept, de kooromgang en de kranskapellen. De restauratie van de gebrandschilderde ramen en de pleister en schilderwerken zijn uitgevoerd. De kostprijs van deze werken bedraagt 2.543.544,33 euro incl. btw.
De werken aan de polychromie, de metalen inrichting en het stenen en houten meubilair worden geraamd op 489.394,93 euro en worden uitgevoerd in 2017.
 
 
Restauratie van de orgels
In 2010 besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om het gecombineerde orgel op het doksaal te scheiden: het Klais-orgel op het huidige doksaal blijft behouden , het Van Eynde-orgel wordt gemonteerd op een nieuw doksaal ter hoogte van de kooromgang in het zuidelijk transept.
De bouw van het nieuw doksaal voor het Van Eynde-orgel wordt uitgevoerd in 2017 door Monument Vandekerckhove. De kostprijs bedraagt 200.403,45 euro incl. btw.
De restauratie van het Van Eynde-orgel wordt geraamd op 968.791,34 euro, de restauratie van het Klais-orgel wordt geraamd op 1.327.696,70 euro.
 
 
Voorbereidende fase (1987-2013)
In 1987 werd gestart met de instandhoudingswerken (stabiliteit en brandbeveiliging) van de toren, inclusief het interieur van de Weekkapel en de Sint-Jacobskapel.
Daarna volgde de totale buitenrestauratie en restauratie van het interieur van de schatkamer van de kathedraal. Deze werken werden in 2008 beëindigd.
Verder werden in de voorbereidingsfase (2009) de muren behandeld tegen het opstijgend grondvocht en werd het houten meubilair behandeld tegen insecten en zwammen.
De werken aan de elektriciteit en beveiliging werden uitgevoerd in 2012-2013.
De totale kostprijs voor de voorbereidende fase bedraagt 20.983.156,93 euro incl. btw.
Als bijlage is een overzicht van de restauratiewerken terug te vinden.