Provincie West-Vlaanderen en stad Poperinge openen gecontroleerd overstromingsgebied op Robaartbeek - Poperinge

31/05/2017
Op dinsdag 30 mei openen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge het gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek in Poperinge, ter hoogte van de Visserijmolenstraat.
 
 
 
8.000 m³ buffercapaciteit
Door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied kan er bij extreme weersomstandigheden tot 8.000 m³ water gebufferd worden.
Daarnaast werd er een waterspaarbekken aangelegd waaruit de land- en tuinbouw irrigatiewater kan halen bij extreme droogte.
De oude meanderende loop van de beek werd hersteld en de vroeger ingebuisde waterloop werd terug in open profiel gebracht, in de historische beekbedding.
 
Termijn en kostprijs van de werken
De werken gingen van start in september 2015 en werden uitgevoerd door de firma Desot uit Boezinge.
De uitvoering kostte in totaal 275.000 euro, inclusief btw en is volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
 
Voorgeschiedenis
Tijdens de nacht van 23 op 24 juli 2007 werd Poperinge geteisterd door zware overstromingen. Vooral het stroomgebied van de Poperingevaart kreeg te maken met wateroverlast. In totaal werden 400 woningen, bedrijven en hoeves getroffen. Ongeveer 200 landbouwers liepen schade op aan de gewassen.
In samenwerking met de stad Poperinge en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd in 2008 een actieplan opgesteld tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Poperingevaart. Naast de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied, werd ook de ecologie en irrigatie voor de landbouw voorzien in het project.