'De Oudlandpolder: een bijzonder boerenverhaal' met 15 infoborden en nieuwe publicatie

19/06/2017
Op maandag 19 juni stellen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Blankenberge, de gemeenten De Haan en Zuienkerke en de Landelijke Gilden ‘De Oudlandpolder: een bijzonder boerenverhaal’ voor.
Ter vervanging van de verouderde landbouwleerpaden in De Haan en Blankenberge werden 15 nieuwe educatieve infoborden en een publicatie over de agrarische identiteit van de Oudlandpolder uitgewerkt. Hiervoor werd ook een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld.
 
 
 
15 infoborden langs het recreatief fietsnetwerk
Er werden 15 infoborden over de landbouw in de Oudlandpolder (Blankenberge, Zuienkerke, De Haan) geplaatst langs het recreatief fietsnetwerk.
De borden werden gebundeld in 2 fietslussen gebaseerd op de fietsknooppunten. De ene lus telt 42 km en bevat 9 infoborden, de andere telt 32 km en 6 infoborden. De fietslussen zijn terug te vinden in een fietskaart.
De fietskaart is gratis te verkrijgen in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge en bij de lokale toeristische diensten en kan via www.west-vlaanderen.be/webshop, via provincie@west-vlaanderen.be of via 0800 20 021 besteld worden. Op www.west-vlaanderen.be/webshop kan ze ook gratis gedownload worden.
 
 
Publicatie ‘De Oudlandpolder: Een bijzonder boerenverhaal’
Daarnaast werd de publicatie ‘De Oudlandpolder: Een bijzonder boerenverhaal’ uitgewerkt over de landbouw in de Oudlandpolder.
Het boek telt 190 bladzijden en bevat leuke anekdotes, typische poldertaal en beeldmateriaal uit het heden en het verleden. Het kost 15 euro en is te verkrijgen in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge en in de toeristische kantoren van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke. De publicatie kan ook via www.west-vlaanderen.be/webshop, via provincie@west-vlaanderen.be of via 0800 20 021 besteld worden.
 
 
Fietstocht op zondag 25 juni van 13 tot 18 uur voor het ruime publiek
Op zondag 25 juni vindt een gratis fietsevenement plaats om de nieuwe routes en de publicatie aan het ruime publiek voor te stellen.
Alle praktische informatie is op de website www.west-vlaanderen.be/boerenverhaal terug te vinden.
 
 
Kostprijs
De totale kostprijs van het project bedraagt 59.000 euro. De Provincie coördineerde het project en nam het grootste deel voor haar rekening, 42.000 euro. De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan en Zuienkerke en de Landelijke Gilden droegen elk 4.250 euro bij.
 
 
‘De Oudlandpolder: een bijzonder boerenverhaal’
‘De Oudlandpolder: een bijzonder boerenverhaal’ is een initiatief van het samenwerkingsverband Oudlandpolder (Provincie West-Vlaanderen, stad Blankenberge, gemeente De Haan en gemeente Zuienkerke) en de Landelijke Gilden.
De Oudlandpolder is het gebied tussen Brugge, Oostende en Blankenberge. De Provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke werken sinds 1999 samen voor het behoud van de open ruimte en de verdere toeristisch-recreatieve en landschappelijke uitbouw van het gebied.
De partners ondertekenden in 2016 een overeenkomst om hun engagement omtrent dit initiatief kracht bij te zetten.