Rioleringswerken in provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld (Beernem) afgerond

09/06/2017

De Provincie West-Vlaanderen zet zich in om proper water te hebben in haar 18 provinciale domeinen. Om dat te realiseren voorziet ze onder andere in rioleringswerken. 

In provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem is dit project ondertussen afgerond.
 
Alle afvalwaterstromen zijn gescheiden en worden gezuiverd: het regenwater wordt apart opgevangen en hergebruikt, het afvalwater wordt gecollecteerd en gezuiverd in de nieuwe zuiveringsinstallatie van Aquafin in Hertsberge.
 
Het project werd uitgevoerd in afstemming met de gemeente Oostkamp en waterzuiveraar Aquafin. Aquafin bouwde een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Hertsberge, wat operationeel is sedert november 2016.
 
 
Rioleringswerken in provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld
Het project had tot doel alle vuilwaterlozingen op het domein te saneren en alle hemelwater optimaal te hergebruiken.
Volgende gebouwen werden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel:
- kasteel (bezoekerscentrum Bulskampveld)
- sanitair blok bij het kasteel
- cafetaria
- domeinhoeve (groendienst)
- vogelopvangcentrum
- hoeve Colpaert
De vuilwaterlozingen worden verzameld in het bestaande pompstation ter hoogte van het kasteel. Het vuil water van de cafetaria wordt vanaf een verzamelput via een nieuwe persleiding eveneens naar het bestaande pompstation gepompt. Door de aanleg van de persleiding wordt het vuilwater van het bestaande pompstation gevoerd naar de bestaande gemengde riolering in de Lodistraat in Hertsberge. Deze sluit aan op de kleinschalige waterzuivering van Hertsberge.
 
 
Heraanleg van de bestrating
De bestaande bestrating in betonstraatstenen van het binnenplein van de domeinhoeve werd ten gevolge van de aanleg van het gescheiden stelsel opgebroken en heraangelegd in uitgewassen beton met een zone platines ter hoogte van de gebouwen.
De zone ter hoogte van de gebouwen blijft op die manier toegankelijk voor de aanleg van nutsleidingen door gebruik te maken van kleinschalig materiaal.
Het pad tussen het kasteel en de Eikendreef werd heraangelegd in een waterdoorlatende verharding, namelijk puinbrekerzand met een dikte van 10 cm.
 
 
Termijn en kostprijs van de werken
De werken gingen van start in november 2016 en werden uitgevoerd door de nv Verhelst Aannemingen uit Oostende.
De uitvoering kostte in totaal 431.849,22 euro, inclusief btw en is volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.