Provincie verkoopt provinciehuis Abdijbeke in Sint-Andries - Brugge

22/06/2017

Op donderdag 22 juni keurde de provincieraad de verkoop van het provinciehuis Abdijbeke in Sint-Andries (Brugge) goed.

De Provincie biedt het provinciehuis, gelegen in de Abdijbekestraat 9 (Sint-Andries), te koop aan via een openbare digitale procedure en doet hiervoor beroep op het onlinebiedingssysteem van Covast. De totale oppervlakte bedraagt 3.000 m², de site heeft een bovengrondse bebouwde oppervlakte van 4.014 m².
 
 
Overheveling van personeel door afslanking provincies
De Vlaamse Regering besliste om de provincies af te slanken en de uitvoering van de persoons- en cultuurgebonden bevoegdheden per 1 januari 2018 over te nemen. Door deze afslanking en de hiermee gepaarde overheveling van provinciepersoneel naar de Vlaamse overheid en de lokale besturen, kan de ruimte die hierdoor vrij zal komen in het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries ingenomen worden door de diensten die momenteel gehuisvest zijn in het provinciehuis Abdijbeke, namelijk de diensten gebouwen, mobiliteit, waterlopen en COOP (Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium).
Zo zullen alle centrale diensten samengebracht worden in het provinciehuis Boeverbos.
De instelprijs voor het provinciehuis Abdijbeke bedraagt 2.950.000 euro. Biedingen kunnen vanaf 3 juli geplaatst worden via de website www.covast.be.