Provincie wil extra bufferende capaciteit Blekerijbeek - Pittem

22/06/2017
Op donderdag 22 juni keurde de provincieraad de aankoop van enkele percelen grond aan de Blekerijbeek in Pittem goed.
 
Het betreft percelen ter hoogte van de Koolskampstraat en de Kapelleweg in Pittem die ingericht zullen worden voor waterberging. Er komt een online bekken met een capaciteit tot 20.000 m³. Bij een online bekken passeert de beek door het bekken. Bij de minste stijging van het waterpeil loopt het gebied onder water.
Het gaat over een totale oppervlakte van 177 a 2 ca. De aankoopprijs bedraagt 107.096,03 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Blekerijbeek.
De extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Egemkapel in de richting van de dorpskern van Pittem.
 
 
Meerjarenprogramma 2014-2019
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeen was voorzien in het meerjarenprogramma.