Provincie wil extra bufferende capaciteit Hanebeek - Zonnebeke

22/06/2017
Op donderdag 22 juni keurde de provincieraad de aankoop van enkele percelen grond aan de Hanebeek in Zonnebeke goed.
 
Het betreft gronden langs beide zijden van de Hanebeek en in het verlengde van de woonwijk Boudewijnpark in Zonnebeke die ingericht zullen worden voor waterberging. Door de aanleg van een berm dwars op de vallei en een debietsbegrenzer op de beek, wordt bij hevige neerslag een gecontroleerd overstromingsgebied gecreëerd met een maximale capaciteit van 16.000 m³. Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen richting de wijk Boudewijnpark.
Het gaat over een totale oppervlakte van 25 a 92 ca. De aankoopprijs bedraagt 82.515,68 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Hanebeek.
 
 
Meerjarenprogramma 2014-2019
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de aanleg van een berm met debietbegrenzer op de Hanebeek ter beveiliging van de wijk Boudewijnpark was voorzien in het meerjarenprogramma.