Provincie wil extra bufferende capaciteit Maalbeek - Anzegem

22/06/2017

Op donderdag 22 juni keurde de provincieraad de aankoop van enkele percelen grond aan de Maalbeek in Anzegem goed.

Het betreft gronden ter hoogte van de Walskerkestraat en de Kleine Leiestraat die ingericht zullen worden voor waterberging. Er wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd met een waterbufferende capaciteit van 30000 m³. Bovendien zijn er verschillende nevenfuncties mogelijk zoals een waterspaarbekken met een capaciteit van 11.500 m³ voor het beregenen van landbouwgewassen bij waterschaarste, herstel van het historisch stuwbekken van de watermolen en een vlonderpad voor wandelaars. Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Anzegem richting het industriegebied van Waregem.

Het gaat over een totale oppervlakte van 2 ha 10 a 90 ca. De aankoopprijs bedraagt 170.131,00 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Maalbeek.
 
 
Meerjarenprogramma 2014-2019
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met heraanleg van een waterreservoir voor Watermolen Goed Ter Walskerke op de Maalbeek was voorzien in het meerjarenprogramma.