West-Vlaamse Bosgroepen vieren hun jubileum bij het kasteel van Loppem

11/10/2017
Op woensdag 11 oktober, midden in de Week van het Bos, verzamelen 250 West-Vlaamse boseigenaars in het park van Loppem om er de jubilea van de West-Vlaamse bosgroepen te vieren. De Bosgroep Houtland, die actief is nabij Brugge, bestaat 15 jaar en de Bosgroep IJzer en Leie in Ieper 10 jaar. Bosgroepen zijn verenigingen van boseigenaars die als doel hebben private en openbare boseigenaars vrijwillige te laten samenwerken aan duurzaam bosbeheer. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de bossen en kan het bosbeheer efficiënter verlopen. De Bosgroepen zijn erkend en gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen. Momenteel tellen deze beide bosgroepen samen 791 leden boseigenaars met 5.054ha bos.
 
Na een geleide wandeling in het park worden de boseigenaars ontvangen in het kasteel door de familie van Caloen die zelf ook lid is van de Bosgroep Houtland. De avond wordt doorgebracht in de tot feestzaal omgebouwde manège waar de voorzitters en de bevoegde gedeputeerden Naeyaert en Decorte het woord zullen krijgen. De centrale spreker is professor ir. Muys, hoofd van de afdeling Bos, Natuur en Landschap bij de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven. Hij brengt een lezing over wetenschappelijk onderzoek m.b.t. bos en bosbeheer in Vlaanderen en enkele tips voor toepassingen hiervan in de Vlaamse bospraktijk.

15 jaar bosgroepen in West-Vlaanderen
Hier volgt een beknopte illustratie van de verwezenlijkingen in de afgelopen jaren. De beide bosgroepen tellen momenteel samen 791 leden boseigenaars met 5.054ha bos. Wat concrete projectwerken betreft werd door de West-Vlaamse Bosgroepen gemiddeld 8.800m³ hout/jaar verkocht, werden gemiddeld 25.000 bomen/jaar geplant en werd gemiddeld 115.000 euro/jaar  geïnvesteerd bij ca. 60 eigenaars/jaar aan werken die de natuurwaarde van bossen verbeteren zoals beplantingen met inheemse bomen, de aanleg van poelen, het beheer van heideveldjes, de bestrijding van pestsoorten en het opruimen diverse constructies.  Over 15 jaar werden ook zo’n 40ha nieuwe bossen op private terreinen aangelegd.
 
Om boseigenaars te informeren en allerlei zaken aan te leren worden geleide wandelingen en excursies georganiseerd. Tijdens de laatste 40 geleide wandelingen mochten we 2.586 wandelaars noteren. Dit betekent gemiddeld maar liefst 65 deelnemers per wandeling
 
De Bosgroepen begeleidden de opmaak van bos- en natuurbeheerplannen voor 300 private eigenaars en voor 31 openbare eigendommen, samen voor zo'n 3.000ha bos- en natuurgebieden.
 
Uit de positieve resultaten van de bosgroepenwerking werd onder meer vastgesteld dat ook private eigenaars bereid zijn om ver te gaan in het realiseren van echte natuurdoelstellingen. Als gevolg daarvan is er sinds dit jaar een nieuwe Vlaamse subsidieregeling van kracht waarbij private beheerders van bos- en natuurgebieden dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen dan openbare eigenaars en natuurverenigingen.