Gevolgen van de Brexit voor de visserij in West-Vlaanderen

26/10/2017

Op maandag 23 oktober hebben vertegenwoordigers vanuit zeven verschillende landen (Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Duitsland) in Santiago de Compostella een verklaring ondertekend waarbij de Europese gemeenschap opgeroepen wordt om de belangen van de visserij te verdedigen bij de Brexit-onderhandelingen. Zweden en wellicht nog andere landen zullen zich hierbij ook nog aansluiten.

Ondertussen hebben reeds méér dan 60 lokale en regionale overheden deze verklaring ondertekend. Voor West-Vlaanderen hebben, naast de provincie West-Vlaanderen zelf, de steden en gemeenten Brugge, Oostende, Nieuwpoort en Knokke-Heist de verklaring ondertekend.

De visserij bij ons is voor een belangrijk deel van haar omzet afhankelijk van de Britse wateren. Als we gemiddeld over de jaren 2006 tot 2015 kijken is 52 % van de vangst en 59 % van de omzet van de visserij afkomstig uit de Britse wateren. De visserijsector met de daarbij horende tewerkstelling staat voor een 1500 à 2000 arbeidsplaatsen. Daarnaast hoort deze sector bij onze provincie als water bij de zee.
 
Om te zorgen dat de belangen van de visserij niet uit het oog verloren worden, zal deze verklaring overhandigd worden aan de Europese autoriteiten.
 
Vandaag wordt deze verklaring ook symbolisch overhandigd aan mevrouw Annie Cool, provincieraadslid, maar ook vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor visserij, Joke Schauvliege.