Bufferbekken moet Wingene behoeden voor wateroverlast

13/11/2017

Een nieuw bufferbekken én overstromingszone moet Wingene beschermen tegen overstromingen. Maandag 13 november 2017 voorstelling aan de pers. In 2014 stond Wingene met de voeten in het water. Een studie wees uit dat er verschillende werken nodig zijn om deze problemen in de toekomst te vermijden. Dit is één van de maatregelen en hiervoor werkten we samen met de landbouwer.

Stroomopwaarts van de Ruiseledesteenweg (richting de Tieltsteenweg) werd de beek verbreed en een weiland ingeschakeld als overstromingszone. Ook werd er een bufferbekken gegraven naast de beek. Dit bekken levert water voor de landbouwer in tijden van droogte én bijkomende bufferruimte bij overvloedige neerslag. We bufferen op die manier 5 mio liter water en de landbouwer heeft een watervoorraad van 2,5 mio liter. De komende jaren zullen er nog meer werken gebeuren.